Mesto vybuduje kompostáreň za takmer 1,2 milióna eur


Dátum: 17.01.2022

Obrázok k aktualite Mesto vybuduje kompostáreň za takmer 1,2 milióna eur
Mesto Bánovce nad Bebravou vybuduje kompostáreň na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov za takmer 1,2 milióna eur. Bánovskej radnici sa podarilo získať nenávratný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške 1 127 346 eur. Informoval o tom Vladimír Margolien z referátu projektového riadenia mestského úradu.

„V kompostárni sa bude primárne zhodnocovať odpad, ktorý vzniká pri údržbe zelene v meste, teda predovšetkým pokosená tráva z verejných plôch, parkov či ihrísk, lístie, drevný odpad z orezávok a tiež zelený odpad od obyvateľov, ktorý sa zhromažďuje na zbernom dvore," uviedol Margolien.

Mesto pravidelne organizuje zber konárov zo záhrad rodinných domov alebo zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhradkárskych oblastí a tento odpad bude rovnako využitý v kompostárni. „V súčasnosti časť drevného odpadu spracováva súkromná spoločnosť na drevoštiepku, zvyšný zelený odpad sa ukladá do silážnej jamy. Tento spôsob likvidácie je však nevyhovujúci, preto mesto pristúpilo k vypracovaniu projektu na zhodnocovanie odpadov procesom kompostovania," poznamenal Margolien.

Kompostáreň bude v neďalekej obci Dežerice na pozemku vo vlastníctve mesta. Súčasťou projektu je aj obstaranie potrebného zariadenia vrátane kolesového traktora, rezacieho voza na biologické odpady, prekopávača a preosievača kompostu.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu