Mesto Vráble chce zaviesť 17 nových elektronických služieb


Dátum: 31.03.2023

Obrázok k aktualite Mesto Vráble chce zaviesť 17 nových elektronických služieb
Mesto Vráble pripravuje zavedenie 17 elektronických služieb. Na realizáciu projektu eGov služby získalo nenávratný finančný príspevok v celkovej hodnote 287.746 eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Kofinancovanie mesta vo výške piatich percent predstavuje 14.387 eur. Túto sumu schválili na svojom poslednom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva.

V súčasnosti mesto neposkytuje svojim občanom žiadne služby v elektronickej podobe. To znamená, že úrad komunikuje s verejnosťou len prostredníctvom osobného kontaktu, pošty a v určitej miere elektronicky prostredníctvom všeobecného podania cez portál slovensko.sk.

Od elektronickej komunikácie samospráva očakáva skrátenie času vybavovania, úsporu kancelárskeho materiálu, proaktívny prístup úradu k občanovi. "Navyše možno s vysokou pravdepodobnosťou predpokladať, že zavedenie niektorých elektronických služieb bude v blízkej budúcnosti pre samosprávy povinné," očakáva vedenie mesta.

Mesto sa aktuálne pripravuje na vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa elektronických formulárov a na zabezpečenie finančných prostriedkov na kofinancovanie. Okrem povinného spolufinancovania bude samospráva znášať náklady na verejné obstarávanie na zabezpečenie projektu prostredníctvom dodávateľa v predpokladanej hodnote 3000 eur.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu