Mesto Spišská Belá získalo dotáciu na výstavbu komunitného centra z fondov EÚ


Dátum: 31.10.2018

Obrázok k aktualite Mesto Spišská Belá získalo dotáciu na výstavbu komunitného centra z fondov EÚ
Mesto Spišská Belá získalo nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške viac ako 330.000 eur na výstavbu komunitného centra. To by malo podľa primátora Štefana Bieľaka vyrásť v areáli bývalej kolkárne na Tatranskej ulici.

"Celkové oprávnené náklady boli schválené vo výške takmer 350.000
eur, z toho povinné minimálne spolufinancovanie mesta je vo výške päť
percent," uviedol primátor. Cieľom tohto zámeru je vytvoriť priestory
pre stretávanie sa rôznych komunít mesta, pre rôzne spolky a ďalšie
neformálne skupiny, ale aj priestory pre sociálnu inklúziu, sociálne
poradenstvo a pre terénnu sociálnu prácu. "V novom objekte sa budú
nachádzať priestory aj pre beliansky klub seniorov a bude slúžiť zároveň
ako zázemie potrebné pre plánovanú mestskú komunitnú záhradu, a teda pre
rôzne aktivity aj v nej," ozrejmil Bieľak.

Do budúcna radnica plánuje v tejto záhrade zriadiť oddychovú zónu,
priestor pre mamičky s deťmi vrátane nového detského ihriska. Tento
zámer však je predmetom tohto iného projektu vodozádržných opatrení,
ktorý je v procese hodnotenia.

Navrhovaný objekt komunitného centra musí spĺňať štandardy
vybavenia určené metodikou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, pričom predpísaná maximálna podlahová plocha objektu je do 250
štvorcových metrov. "Navrhovaná stavba bude dvojpodlažná, obdĺžnikového
pôdorysu so sedlovou strechou. Na prízemí sa bude nachádzať klubová
miestnosť, kuchynka, sociálne zázemie a sklad prístupný aj z exteriéru.
Na poschodí objektu je plánovaná klubová miestnosť, dielňa pre remeselnú
výučbu, kancelária komunitného pracovníka, miestnosť pre sociálne
poradenstvo a sociálne zariadenia. Pred objektom bola navrhnutá
vonkajšia terasa ako súčasť navrhovaných spevnených plôch,"
konkretizoval Bieľak.

V súčasnosti samospráva pripravuje verejné obstarávanie na výber
zhotoviteľa stavby a samotná výstavba komunitného centra by mohla začať
v druhej polovici budúceho roka s uvedením do prevádzky niekedy v
polovici roka 2020.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu