Mesto Sabinov pripravuje opatrenia na zlepšenie klímy v meste


Dátum: 23.05.2022

Obrázok k aktualite Mesto Sabinov pripravuje opatrenia na zlepšenie klímy v meste
Mesto Sabinov pripravuje opatrenia na zlepšenie klímy v meste v podobe vodozádržných opatrení. Občianske združenie Greengang vypracovalo pre samosprávu správu o stave krajiny, jej teplotného režimu a schopnosti zadržať dažďovú vodu. Jej súčasťou je i návrh na ozdravenie klímy pre mesto. TASR o tom informoval hovorca mesta Juraj Vrábel.

Projekt bol podľa jeho slov financovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. "Jeho cieľom bolo zhodnotiť aktuálny stav krajiny, analýza a a následný návrh na realizáciu zmien a opatrení potrebných na trvalo udržateľnú ochranu a obnovu prírodných zdrojov," povedal Vrábel.

Výsledkom je podľa jeho slov návrh konkrétnych opatrení, ktoré môže mesto realizovať na svojom území s cieľom zachytávania dažďových vôd tak, aby nedochádzalo k negatívnym vplyvom na životné prostredie predovšetkým v centre mesta – jeho prehrievaniu a neúmernému odparovaniu vody.

Na základe vypracovanej správy sa podľa Vrábela javí ako najvhodnejšie riešiť vodozádržné opatrenia hlavne v centre mesta, konkrétne na ploche parku v rámci evanjelickej záhrady, ploche pri rímskokatolíckom kostole a ploche parkov v centre mesta na Námestí Slobody.

"Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v rámci druhej zmeny rozpočtu mesta Sabinov na rok 2022 budú alokované finančné zdroje na obstaranie dokumentácie na uvedené lokality, aby sme boli pripravení na vyhlásené výzvy na nenávratné finančné prostriedky z eurofondov. V ďalšej etape by sme sa zamerali na ďalšie časti mesta, momentálne je to v rovine konzultácií," dodal Vrábel.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu