Mesto Prievidza získalo podporu na zabezpečenie opatrovateľskej služby


Dátum: 03.11.2021

Obrázok k aktualite Mesto Prievidza získalo podporu na zabezpečenie opatrovateľskej služby
Mesto Prievidza získalo ďalšiu podporu na zabezpečenie opatrovateľskej služby. Z nenávratného finančného príspevku (NFP) vo výške takmer 490.000 eur zabezpečí pomoc nasledujúce mesiace 50 klientom. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.  

Samospráva uspela s projektom na zabezpečenie opatrovateľskej služby v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt bude realizovať po nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy o NFP.


"Obsahom projektu je pokračovanie v zabezpečovaní poskytovania terénnej opatrovateľskej služby mesta v prirodzenom domácom prostredí klienta a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti," priblížil Ďureje.

Vďaka získaným finančným prostriedkom bude môcť terénnu opatrovateľskú službu podľa neho využívať 50 klientov. "Cieľovou skupinou projektu sú plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách. Seniori a zdravotne ťažko postihnuté fyzické osoby musia byť posúdené zdravotnou posudkovou činnosťou a sociálnou posudkovou činnosťou – teda odkázané na opatrovateľskú službu," doplnil.

O klientov sa bude starať celkovo 30 zamestnancov, ktorí budú poskytovať sociálne alebo asistenčné služby. "Cieľom projektu je zlepšenie a udržanie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám obyvateľov mesta vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu. Celkové oprávnené výdavku projektu sú vo výške 489.600 eur. Projekt potrvá 21 mesiacov," dodal hovorca mesta.  

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu