Mesto Prievidza vybuduje na Námestí slobody vodozádržné opatrenia


Dátum: 04.02.2022

Obrázok k aktualite Mesto Prievidza vybuduje na Námestí slobody vodozádržné opatrenia
Mesto Prievidza zabezpečí na Námestí slobody vybudovanie prvkov na zabezpečenie zadržania vody. Projektom sa snaží zmierniť dosah klimatických zmien v centre, na investíciu získalo financie z operačného programu Kvalita životného prostredia.

Samospráva prostredníctvom verejnej súťaže vybrala dodávateľa prác, vyplýva to z oznámenia, ktoré uverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Na Námestí slobody firma vybuduje vsakovací rigol, bioretenčnú dažďovú záhradu a akumulačnú nádrž. "Cieľom projektu je odvedenie dažďovej vody prostredníctvom dažďovej kanalizácie z nepriepustných povrchov, ako sú strechy, betónové a asfaltové plochy, do vsakovacej plochy, respektíve nádrže, ktorá zabezpečí transformáciu zrážok do podzemných vôd v rámci existujúcich hydrogeologických štruktúr," priblížila ďalej samospráva. Dažďovú vodu odvedú z časti troch budov, ktoré sú vo vlastníctve mesta, a z časti námestia.

Na investíciu schválilo Ministerstvo životného prostredia SR mestu nenávratný finančný príspevok vo výške 164.577,44 eura. V zmysle zmluvy o dielo by mal dodávateľ investíciu zrealizovať za 175.373,56 eura.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu