Mesto Prešov rozšíri sieť cyklotrás za viac ako 600-tisíc eur


Dátum: 22.08.2021

Obrázok k aktualite  Mesto Prešov rozšíri sieť cyklotrás za viac ako 600-tisíc eur
Sieť cyklotrás v meste Prešov sa má čoskoro rozšíriť o nové úseky. Celkovo pribudne 4,3 km cyklistických chodníkov, automatické sčítače a cyklostojany. Mesto uspelo so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na zriadenie novej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, ktorá zahŕňa štyri samostatné úseky. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške viac ako 608-tisíc eur. Z toho necelých 578-tisíc eur získa mesto Prešov vo forme nenávratného finančného príspevku, zvyšok uhradí z vlastných zdrojov. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby plánuje radnica vyhlásiť na jeseň tohto roka. So začiatkom realizácie počíta začiatkom budúceho roka.

Ako informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, v rámci projektu pôjde o novovybudované úseky a o úseky, ktoré vzniknú vodorovným dopravným značením. Prvými dvoma úsekmi, ktoré v projekte schválilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, budú cyklistické pruhy na Prostějovskej a Volgogradskej ulici. Ako tretí úsek je zadefinovaná cyklocestička na Levočskej ulici. Posledným bude úsek na ulici 17. novembra, ktorý vznikne po vyznačení ochranných pruhov pre cyklistov. „Všetky prístupy z okolitých ciest budú riešené bezbariérovo, bez vyvýšených obrubníkov. Bezbariérové budú tiež všetky priechody pre chodcov, ktoré budú vyznačené aj varovnými a vodiacimi pásmi pre nevidiacich,“ uviedol Tomek.

Dodal, že druhou aktivitou projektu bude osadenie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Konkrétne pôjde o štyri sčítače dopravy a 50 cyklostojanov, ktoré osadia v okolí hlavných objektov stavby s výnimkou jedného sčítača, ktorý pribudne na začiatočnom úseku cykloželezničky. „Po realizácii dôjde k zlepšeniu bezpečnosti na cyklistických trasách, hlavne v oblasti križovatiek a pri krížení s automobilovou dopravou. V neposlednom rade sa podarí vhodne doplniť riešenie existujúcich cyklistických trás a zlepšiť cyklistické prepojenie sídlisk s centrom mesta, školami či úradmi,“ dodal hovorca s tým, že cieľom je tiež zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej cyklistickej dopravy.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu