Mesto Prešov opravuje materskú školu Bratislavská za viac ako 1,2 milióna eur


Dátum: 04.03.2021

Obrázok k aktualite Mesto Prešov opravuje materskú školu Bratislavská za viac ako 1,2 milióna eur

Mesto Prešov pokračuje v kompletnej rekonštrukcii Materskej školy na Bratislavskej ulici, ktorej dlhodobo neriešený stav a trhliny spôsobené zatekaním ohrozovali bezpečné prostredie detí aj pedagógov. V dvoch etapách tu preto radnica aj s pomocou eurofondov preinvestuje viac ako 1,2 milióna eur.

Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, areál MŠ na Bratislavskej ulici 3 sa skladá zo štyroch objektov – troch budov materskej školy a hospodárskeho objektu. Práce na rekonštrukcii materskej školy sú rozdelené do dvoch etáp. V rámci prvej etapy sa znížila energetická náročnosť budov prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, rekonštrukcie strechy, výmeny okien a dverí, rekonštrukcie osvetľovacej sústavy, vykurovacieho systému a inštalácie vetrania s rekuperáciou.

Na streche dvoch budov komplexu materskej školy sú umiestnené fotovoltaické panely, ktoré slúžia na výrobu elektrickej energie. Budovy majú vymenené svietidlá za nízkoenergetické žiarivky, čím sa znížia energetické náklady. Materská škola spĺňa aj podmienku bezbariérovosti.

Stavebné práce v rámci tejto etapy realizovala spoločnosť IBEG, a.s. za vyše 884-tisíc eur. Na projekt získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 751-tisíc eur. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu predstavovalo 88-tisíc eur a mesto z vlastných zdrojov spolufinancovalo výstavbu sumou 44-tisíc eur.

V aktuálnej druhej etape rekonštrukcie prebieha zhotovenie nových priečok, vrátane nových vrstiev podláh. „Táto etapa prác je zameraná na hydroizoláciu, nakoľko vytekaním vôd z poškodenej kanalizácie a vodovodu došlo k poklesnutiu podláh a vzniku trhlín. Zhotovené budú aj kanalizačné a dažďové rozvody,“ uviedla Šitárová.

Stavebné práce v rámci tejto etapy realizuje spoločnosť Unistav, s.r.o. Prešov. Celkové náklady sú vo výške viac ako 321-tisíc eur. Hradené sú z vlastných zdrojov mesta. „Vytvoriť deťom a žiakom vyhovujúce podmienky pre kvalitné vzdelávanie a rozvíjanie ich talentov je pre mesto Prešov jednou z najväčších priorít. Preto ma veľmi teší, že sa nám úspešne darí postupne obnovovať školskú infraštruktúru a pretvárať školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na krajšie, bezpečnejšie a energeticky úsporné objekty,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. Mesto Prešov v súčasnosti pracuje aj na príprave projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacity MŠ Budovateľská.

Zdroj:SITA


Skočiť na hlavné menu