Mesto Prešov kompletne zrevitalizuje park Pánska záhrada


Dátum: 16.03.2022

Obrázok k aktualite Mesto Prešov kompletne zrevitalizuje park Pánska záhrada
Mesto Prešov plánuje v tomto roku začať s obnovou a revitalizáciou parku Pánska záhrada v miestnej časti Nižná Šebastová. Realizácia projektu bude možná vďaka schváleniu nenávratného finančného príspevku z eurofondov.
Mesto Prešov pripravuje proces verejného obstarávania na realizáciu projektu obnovy a revitalizácie parku Pánska záhrada, s celkovou rozlohou riešeného územia 17 153 m².

Pri navrhovaní stavebno - architektonických riešení revitalizácie parku bol kladený dôraz predovšetkým na historickú hodnotu celého priestranstva a výber tých najlepších riešení, jednak vo vzťahu k uchovaniu historickej hodnoty parku, a zároveň k zabezpečeniu čo najlepších mikroklimatických podmienok v danom území.
V rámci projektu bude vysadená a zrevitalizovaná verejná zeleň, zrealizovaná bude aj dostavba chodníkov pre peších. Doplnené budú aj prvky drobnej architektúry, ako parkové lavičky, odpadkové koše, solárna lavička, stojan na bicykle, informačné tabule, herné prvky. Pribudne verejné osvetlenie, osviežovacie prvky, zavlažovací systém a detské ihrisko. Stavebné práce budú zamerané na zlepšenie využívania územia trvalo udržateľným spôsobom. Vďaka tomu sa podarí posilniť nielen ekostabilitu celého územia, ale taktiež zabezpečiť aj funkčné a estetické prostredie pre obyvateľov mesta.

Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú 887 381 eur, pričom výška schváleného nenávratného finančného príspevku z eurofondov je 843 012 eur.

Skočiť na hlavné menu