Mesto Nové Zámky získalo financie z eurofondov na interaktívny tematický park


Dátum: 25.05.2018

Obrázok k aktualite Mesto Nové Zámky získalo financie z eurofondov na interaktívny tematický park
Mesto Nové Zámky revitalizáciou verejného priestranstva na časti pozemku v povodí rieky Nitry na sídlisku Nábrežie vybuduje nový interaktívny tematický park. Ten bude hravou formou približovať históriu mesta vo forme typických „novozámockých bášt“, ktoré symbolizujú mesto. Výstavba nového parku je súčasťou projektu CULTPLAY - Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva. Mesto Nové Zámky ako hlavný partner projektu v spolupráci s ďalšími deviatimi partnermi zo Slovenskej republiky a Maďarska získalo v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko na realizáciu projektu nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskej únie. „Z celkového schváleného rozpočtu projektu 2.442.543 eur predstavuje rozpočet mesta Nové Zámky sumu 399.654 eur,“ informovalo vedenie mesta.

cultplay

Do projektu sú zapojené okrem Nových Zámkov aj slovenské mestá Komárno, Hurbanovo, Kolárovo, Šaľa a Svodín, na maďarskej strane mestá Komárom, Tata, Oroszlány a Kisbér. Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti formou vytvorenia nových, integrovaných turistických oblastí s vlastnými produktmi a značkami vybudovanými na spoločnej histórii partnerských miest tak, aby prezentovali významné kultúrne dedičstvo inej zapojenej obce. Projekt má posilniť cezhraničnú spoluprácu, predstaviť návštevníkom tematických parkov v zapojených obciach atrakcie z partnerských obcí.

Očakávaným prínosom projektu je nárast návštevníkov zo susedných regiónov, čo by malo prospievať rozvoju turizmu u všetkých zapojených partnerov. Tematické parky CULTPLAY budú využívané najmä ako detské ihriská, avšak ich súčasťou budú aj rozšírené informácie o ostatných atrakciách v partnerských obciach. Dostupné budú formou internetovej aplikácie v troch jazykoch, slovenskom, maďarskom a anglickom. Každý z parkov bude do pozornosti návštevníkov odporúčať iný park, lákajúc tak návštevníkov z jednej strany Dunaja na druhú. Výstavba ihrísk a sprievodné podujatia budú realizované postupne v každom zo zapojených miest, plánovaný termín ukončenia projektu je do konca budúceho roka.

Zdroj:TASR

Skočiť na hlavné menu