Mesto Banská Bystrica začína s revitalizáciou vnútrobloku na sídlisku Sásová


Dátum: 31.05.2021

Obrázok k aktualite Mesto Banská Bystrica začína s revitalizáciou vnútrobloku na sídlisku Sásová
Mesto Banská Bystrica v pondelok odovzdalo zhotoviteľom vnútroblok medzi ulicami Tatranská, Sitnianska a Strážovská, ktorý v najbližších mesiacoch prejde komplexnou revitalizáciou za približne 1,3 milióna eur. Obnova priestoru poskytne obyvateľom nové možnosti trávenia voľného času, pripraviť sa však musia i na obmedzenia, ktoré práce prinesú.

Verejný priestor medzi trojicou ulíc na sídlisku Sásová je s plochou približne 45.000 štvorcových metrov najväčším vnútroblokom v Banskej Bystrici. „Za posledných 30 rokov tu narástli stromy, zmenili sa fasády budov, ale vnútrobloku sa doposiaľ nevenovala zásadná pozornosť,“ uviedol primátor mesta Ján Nosko. Ako dodal, zámer jeho revitalizácie bol verejnosti predstavený v roku 2018 a do úspešného konca bol dotiahnutý po získaní dotácie z eurofondov vo výške viac ako 1,2 milióna eur.

Revitalizácia vnútrobloku má priniesť pestrú ponuku možností na trávenie voľného času pre čo najširšiu škálu obyvateľov. „Snaha bola rozšíriť voľnočasové aktivity nielen na detské ihriská. Vznikne preto aj telocvičňa v prírode, workoutové ihrisko, alebo voľná opaľovacia lúka s atypickými prvkami,“ vysvetlil projektant Zoltán Balko.

Rekonštrukciou prejde aj časť školského dvora základnej školy, ktorá vnútroblok rozdeľuje na dve časti. „Je tu mnoho polyfunkčných ihrísk, ktoré zabezpečia loptové a kolektívne hry. Budú voľne prístupné a s osvetlením,“ dodal Balko. Vzhľadom na dopady klimatickej zmeny boli podľa jeho slov prioritou i zeleň, vodné prvky a presiakavé povrchy. Vo vnútrobloku preto pribudne nová výsadba či fontány.

Práce na revitalizácii sú rozdelené do dvoch etáp, tie sú ďalej delené na niekoľko častí. Celý projekt má preto niekoľko rôznych zhotoviteľov. Čas realizácie je zmluvou stanovený na 12 mesiacov a práce prinesú i viaceré obmedzenia. „Pracovisko bude vždy ohradené mobilným oplotením s výstražnými tabuľami. Obmedzenia sa dotknú aj ľudí, ktorí majú zaplatené parkovacie miesta na Tatranskej ulici. Tieto miesta budú presunuté na dočasné stanoviská a po skončení prác sa vrátia späť,“ potvrdil konateľ spoločnosťi Pemax plus Michal Hrnčár.

Mesto Banská Bystrica v súčasnosti hľadá i zhotoviteľa revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Fončorda. Do priestoru medzi ulicami Tulská, Moskovská a Kyjevským námestím plánuje investovať takmer milión eur, z čoho 760.000 eur predstavuje dotácia z eurofondov. V prípade bezproblémového verejného obstarávania by sa práce na tomto vnútrobloku mohli začať už počas leta.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu