Medzinárodný program Interact vstupuje do svojej štvrtej edície


Dátum: 07.08.2022

Obrázok k aktualite Medzinárodný program Interact vstupuje do svojej štvrtej edície
 Medzinárodný program Interact vstupuje do svojej štvrtej edície. Európska komisia (EK) schválila program Interact IV pre programové obdobie 2021 – 2027. Predchádzali tomu viac ako štyri roky nastavovania obsahového zamerania programu i štruktúry, stretnutia totiž prebiehali na úrovni EK, členských štátov Európskej únie, Nórska a Švajčiarska. Riadením nového programu bol opätovne poverený Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

"Dôležitou súčasťou bolo podpísanie 29 dohôd o financovaní programu, čo je administratívne náročný proces a v niektorých krajinách je prijímaný na úrovni parlamentu. Európska komisia aj členské štáty pristupovali k celému procesu veľmi konštruktívne," skonštatovala riaditeľka odboru Interact BSK Petra Masácová.  

Začiatok implementácie nového programu je plánovaný na 1. decembra. Zostávajúci čas bude venovaný finalizácii a schvaľovaniu všetkých potrebných dokumentov a uzatváraniu zmlúv s prijímateľmi.

Program Interact bol vytvorený pre zlepšenie a skvalitnenie riadenia všetkých aktérov v rámci európskej územnej spolupráce (Interreg). Programov Interreg je v celej EÚ viac ako 90, a práve tie sú hlavní "zákazníci" Interactu, ktorého cieľom je zjednodušovanie procesov a spolupráce. Pomáha pri prístupe k aktuálnym informáciám, výmene skúseností a vzdelávaniu. Organizuje školenia, semináre či workshopy, má vlastné on-line kurzy, vypracúva príručky či vzorové formuláre.

Vzorovým príkladom je elektronický monitorovací systém Jems, ktorý Interact vytvoril pre programy územnej spolupráce a v novom programovom období ho plánuje používať viac ako 45 programov z celej Európy.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu