Medzinárodný deň Rómov 2021


Dátum: 08.04.2021

Obrázok k aktualite Medzinárodný deň Rómov 2021
Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov oslavujeme spolu s našou najväčšou európskou etnickou menšinou jej jedinečný prínos k európskej rozmanitosti a dedičstvu. Mnohí Rómovia však vo svojom každodennom živote neustále čelia predsudkom, diskriminácii, protirómskym postojom a sociálno-ekonomickému vylúčeniu. Okrem toho rómske komunity tvrdo zasiahla aj celosvetová pandémia.


Musíme urobiť všetko pre to, aby sme vyriešili nielen súčasnú krízu, ktorá ich postihuje, ale aby sme skutočnú zmenu priniesli aj v praxi. Európska komisia preto s týmto cieľom prijala ambiciózny strategický rámec EÚ pre Rómov – nový 10-ročný plán s cieľom dosiahnuť rovnosť Rómov v Európskej únii i mimo nej.

Strategický rámec obsahuje komplexný zoznam opatrení na boj proti diskriminácii a protirómskym postojom, na podporu sociálneho začleňovania, účasti Rómov na sociálnom živote a na zabezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitnému všeobecnému vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu v celej Európe.

Viac o tejto a ďalších európskych témach nájdete na www.europa.sk.

Skočiť na hlavné menu