MEDZILABORCE: Kraj začína s modernizáciou Spojenej školy za takmer 3,5 milióna eur


Dátum: 21.10.2021

Obrázok k aktualite MEDZILABORCE: Kraj začína s modernizáciou Spojenej školy za takmer 3,5 milióna eur

Spojená škola v Medzilaborciach by sa mala zmeniť na moderné vzdelávacie centrum, a to za takmer 3,5 milióna eur. Projekt sa bude realizovať v rámci iniciatívy Catching-Up Regions, ktorú implementuje Prešovský samosprávny kraj (PSK). V dvoch etapách sa tam v rámci modernizácie objektov školy a jej materiálneho dovybavenia preinvestujú viac ako tri milióny eur. Ďalších vyše 450-tisíc eur z aktuálneho národného projektu je určených na inovácie obsahov vzdelávania. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, podľa ktorej sa projektmi významne ovplyvní rozvoj a podpora podnikania v regióne.

Komplexnú modernizáciu Spojenej školy v Medzilaborciach v stredu 20. októbra oficiálne odštartovalo odovzdanie staveniska v rámci prvej etapy projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola. Celkové výdavky podporené z európskych zdrojov dosiahli výšku takmer 2,2 milióna eur. „Štartujeme prvú významnú investíciu, ktorá je konkrétnym výsledkom práce tímu našich odborníkov a expertov iniciatívy Catching-up Regions zo Svetovej banky a Európskej komisie, ktoré smerujú na túto školu. Tento projekt, ako aj ďalšie nadväzujúce aktivity, prinesú rozvoj stredného odborného školstva v okrese, samotnej vzdelávacej inštitúcie, ktorá sa zatraktívni a špičkovo dovybaví a zároveň aj podporu miestneho malého a stredného podnikania. Je dôležité, aby sa absolventi školy mohli uplatniť na trhu práce a ukázať, čo sa tu naučili,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Súčasťou prvej etapy sú plánované stavebné úpravy viacerých objektov v areáloch školy. Konkrétne pôjde o rekonštrukciu hlavnej budovy na Duchnovičovej ulici, objektu praktickej výučby na Mierovej ulici, spoločného pracoviska s podnikateľmi, prístavby stolárskej dielne a napokon aj o modifikáciu a terénne úpravy areálu na ulici Mierová. Podľa Majerského sa tak vytvorí zázemie a priestor pre začínajúcich podnikateľov v drevárskej a nábytkárskej výrobe. Stavebné práce by mali byť podľa zmluvy o dielo ukončené v apríli 2023.

Na prvú etapu bude súvisle nadväzovať druhá so zameraním na modernizáciu materiálno-technického vybavenia. Jej realizácia v hodnote viac ako 825-tisíc eur prinesie nové vybavenie školy, ktorej by mali pribudnúť 3D tlačiareň so sintrovacou pecou a umývacou stanicou, nástroje pre stolársku dielňu, autodielňu, obrábanie kovov, zariadenia pre kadernícky a skrášľovací salón, ako aj ďalšie nové učebné pomôcky, potrebný nábytok a laboratórne vybavenie.

Súčasne s realizáciou investičných projektov bude Spojená škola v Medzilaborciach pracovať na príprave nových vzdelávacích obsahov pre žiakov i pedagogických zamestnancov v rámci Národného projektu Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK. Alokácia na tento účel predstavuje 450-tisíc eur.

Spojená škola v Medzilaborciach vznikla 1. septembra tohto roku po optimalizačných opatreniach prešovskej župy. A to spojením Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach a Gymnázia v Medzilaborciach. Aktuálne sa v nej vzdeláva 236 žiakov a má 36 pedagogických a deviatich nepedagogických zamestnancov.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu