Medzi Moravským Svätým Jánom a Brodským vznikli ďalšie dva úseky Moravskej cyklomagistrály


Dátum: 08.12.2023

Obrázok k aktualite Medzi Moravským Svätým Jánom a Brodským vznikli ďalšie dva úseky Moravskej cyklomagistrály
Trnavský samosprávny kraj dokončil výstavbu ďalších úsekov Moravskej cyklomagistrály na svojom území v celkovej dĺžke 10,9 kilometra. Prvý úsek sa nachádza medzi ochrannou hrádzou rieky Morava v rakúsko-slovenskom pohraničí a križovaním cez rieku Myjava, na ktorý nadväzuje druhý dokončený úsek po obec Brodské. Kraj spolufinancoval výstavbu oboch úsekov z európskych zdrojov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Okrem toho župa prednedávnom cyklotrasou v dĺžke 6,1 kilometra prepojila Baťov kanál v Skalici s Holíčom. „Ďalšie dielo sa podarilo. V priebehu posledných mesiacov vznikli hneď tri úseky Moravskej cyklomagistrály s cezhraničným významom. K cyklotrase medzi Skalicou a Holíčom pribudli ďalšie dva úseky, ktoré spájajú Moravský Svätý Ján a Brodské. Dokopy ide o 17 kilometrov čerstvých cyklotrás na území Trnavského kraja. Zvýšili sme tak turistický potenciál Záhoria, a tiež prispeli k rozvoju mobility v pohraničí,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že cena stavebných prác nových dvoch úsekov je 1,9 milióna eur, pričom boli spolufinancované z európskych zdrojov.


Nový úsek cyklotrasy vedie po upravenej korune hrádze pozdĺž rieky Morava v úseku od cesty III. triedy medzi Moravským Svätým Jánom a rakúskym mestečkom Hohenau an der March po lávku cez rieku Myjava s dĺžkou 4,6 kilometra. Na ňu nadväzuje druhá časť v dĺžke 6,3 kilometra, ktorá ústi na ceste II. triedy pri hraničnom priechode Brodské – Lanžhot. Na cyklotrase nechýba dopravné značenie a informačné tabule. Výstavba oboch nových úsekov Moravskej cyklomagistrály je súčasťou projektu Clean Mobility, ktorý je realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Župa pokračuje vo výstavbe cyklotrás na Záhorí, a aktuálne je vo fáze projektovej prípravy úsek Moravskej cyklomagistrály od Adamovských jazier v blízkosti mesta Gbely po Lávku Veľkej Moravy, pričom ju plánuje financovať z eurofondov v rámci nového programového obdobia. Dlhodobou snahou kraja je zatraktívniť kultúrne a prírodné dedičstvo na Záhorí, ale aj vytvoriť podmienky pre bezpečné a komfortné dochádzanie za prácou na bicykli predovšetkým v slovensko-rakúskom a slovensko-českom pohraničí. V roku 2019 župa zrealizovala výstavbu Lávky Veľkej Moravy pre peších a cyklistov, ktorá prepája archeoparky v slovenských Kopčanoch a českých Mikulčiciach.
Skočiť na hlavné menu