Medzev: Zdravotné stredisko vynovili za 950.000 eur


Dátum: 29.01.2022

Obrázok k aktualite Medzev: Zdravotné stredisko vynovili za 950.000 eur
Zdravotné stredisko v Medzeve v okrese Košice-okolie prešlo obnovou, vzniklo z neho Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Celkové náklady predstavovali viac ako 950.000 eur. Na úspešné ukončenie projektu ešte potrebujú zohnať všeobecného lekára.

Ako pre TASR povedal primátor Matej Smorada, budova bola v dezolátnom stave, preto sa ešte bývalé vedenie mesta rozhodlo uchádzať o finančné zdroje na jej rekonštrukciu. V zámere pokračovalo aj to súčasné. „Vo výzve sme boli úspešní a budovu sa nám podarilo komplexne zrekonštruovať. Vybavili sme ju novou technológiou i nábytkom a v istom rozsahu sa nám do Medzeva podarilo pritiahnuť aj nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čo bolo nosným cieľom projektu,“ zhrnul Smorada.

Čo sa týka stavebných prác, pribudla napríklad nová strecha, fasáda, rozvody, stierky, podlahy či hygienické zariadenia. Budova je tiež bezbariérová. Ambulancie sú po novom klimatizované a pribudli v nich aj nové zdravotnícke zariadenia a technika. Budovu slávnostne otvorili vlani v septembri.

Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú všeobecný lekár, pediatrička a stomatológ. V rámci projektu v ňom pribudla aj ambulancia dennej opatrovateľskej služby a od januára tu ordinuje aj gynekológ. „Zháňame ešte jedného všeobecného lekára na polovičný úväzok. Cieľom tohto projektu zrejme nebolo pritiahnuť sem lekára z Košíc, ale takýmto smerom sa to prirodzene vyvíja,“ dodal Smorada. Podľa jeho slov by záujem o ordinovanie v Medzeve mohla zvýšiť aj možnosť využívať mestský byt.

Primátor si myslí, že toto CIZS má veľkú perspektívu. Pripomenul, že spádová oblasť predstavuje okolo 15.000 až 18.000 občanov. „Už ani v obci Smolník v okrese Gelnica nemajú lekára, ľudia odtiaľ môžu prísť do nášho centra,“ povedal primátor. Okrem ambulancií, ktoré zrekonštruovali v rámci projektu, sa mesto rozhodlo obnoviť aj ďalšie priestory objektu. Oslovovať plánujú ďalších lekárov. O príchode čerstvých absolventov chce rokovať aj s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

V prípade záujmu je podľa jeho slov priestor aj na rozšírenie budovy v podobe prístavby, kde by mohli byť ďalšie ambulancie. „Mám aj tú víziu, že by v Medzeve mohlo byť viacero ďalších špecialistov, ktorí tu nebudú možno celý týždeň. Ale taký jednodňový chirurg by tu robotu na dva dni v týždni rozhodne mal. To isté platí aj o príležitostnom odberovom stredisku laboratórnych spoločností.“

Celkové výdavky na vznik CIZS v Medzeve spolu s ďalšími prácami, ktoré sa rozhodli zrealizovať nad rámec projektu, predstavovali 953.000 eur, z toho nenávratný finančný príspevok bol vo výške takmer 770.000 eur. Zvyšných okolo 184.000 eur hradilo mesto z vlastných zdrojov vrátane rezervného fondu.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu