M.Beňová: CoFoE žiada väčšiu ochranu pracovníkov a európsku minimálnu mzdu


Dátum: 10.05.2022

Obrázok k aktualite M.Beňová: CoFoE žiada väčšiu ochranu pracovníkov a európsku minimálnu mzdu
Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) priniesla požiadavky občanov na posilnenie ochrany pracovníkov či zavedenie európskej minimálnej mzdy. Uviedla to pre TASR slovenská europoslankyňa Monika Beňová.

Pripomenula, že CoFoE bola jednou z najväčších akcií, akú európske inštitúcie zorganizovali a ktorá umožnila aktívne zapojenie sa občanov zo všetkých členských krajín do diskusií o budúcom smerovaní Európskej únie.

Plénum CoFoE koncom apríla v Štrasburgu sfinalizovalo odporúčania občanov vyplývajúce zo série aktivít, podujatí a zasadnutí pracovných skupín, ktoré sú rozdelené do deviatich oblastí. V centre záujmu boli podľa jej slov napríklad otázky týkajúce sa zelenej transformácie, ochrany zdravia v nadväznosti na stále prebiehajúcu pandémiu, ako aj bezpečnosti s ohľadom na ruskú agresiu na Ukrajine.

"Osobne považujem za dôležité, že z odporúčaní občanov vyplynuli aj požiadavky na posilnenie ochrany práv pracovníkov či zavedenie takej úrovne minimálnej mzdy, ktorá prispeje k zaisteniu podobnej úrovne kvality života vo všetkých členských štátoch EÚ," zdôraznila europoslankyňa.

Upozornila, že v nadväznosti na požiadavky na rozšírenie existujúcich právomocí EÚ sa počas priebehu konferencie objavili aj návrhy na revíziu Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). To sa potvrdilo aj počas minulotýždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu (4.5), keď väčšina europoslancov zahlasovala za prepracovanie niektorých častí základných zmlúv s cieľom posilniť demokraciu eurobloku.

Toto uznesenie EP je však iba odporúčaním. Akékoľvek zmeny by museli byť jednohlasne schválené všetkými 27 členskými štátmi EÚ. "To, že k tomu skutočne dôjde, však vzhľadom na náročnosť procesov a potrebu ratifikácie v jednotlivých členských štátoch považujem skôr za menej pravdepodobné," doplnila.

Zdraj: TASR

Skočiť na hlavné menu