Malý kaštieľ v Snine zrekonštruujú


Dátum: 02.10.2019

Obrázok k aktualite Malý kaštieľ v Snine zrekonštruujú
Mesto Snina zrekonštruuje takzvaný malý kaštieľ. Stane sa tak vďaka programu cezhraničnej spolupráce ENI HU-SK-RO-UA 2014 - 2020. Zmluvu o projekte s názvom Obnova historických pamiatok v Snine podpísala v pondelok (30. 9.) primátorka mesta Daniela Galandová na Úrade Prešovského samosprávneho kraja. Informovalo o tom mesto formou tlačovej správy.

Projekt zahŕňa rekonštrukciu budovy malého kaštieľa spolu s priľahlými chodníkmi, zakúpenie veľkokapacitného stanu, ktorý bude slúžiť kaštieľu na rôzne aktivity, stretnutia, konferencie, kováčske dielne či propagáciu projektu.

V rámci rekonštrukčných prác sa na prvom nadzemnom podlaží vybudujú depozitár, konzervátorská dielňa, depozitár knižnice a sociálne zariadenie. Na druhom podlaží vzniknú priestory na realizáciu tvorivých dielní a tiež polyfunkčný priestor na kultúrno-osvetovú činnosť vrátane sociálneho zázemia. Pivničné priestory majú byť v budúcnosti využívané ako sklad a technické miestnosti. Bude sa tam tiež nachádzať spoločenská časť, ktorá bude slúžiť na prezentáciu regionálnych produktov.

Partnerom projektu, ktorého cieľom je ochrana a propagácia kultúrneho dedičstva a vytváranie nových kultúrnych produktov a produktov cestovného ruchu, podpora spoločnej kultúry a výmena skúseností, je ukrajinské mesto Chust. Celkový rozpočet predstavuje 899.157,68 eura, hodnota projektu mesta Snina je vo výške 587.315,59 eura. Sninská samospráva sa bude na spolufinancovaní podieľať piatimi percentami, čo predstavuje sumu 29.365,78 eura. Ako mesto upozornilo, "všetky položky rozpočtu podliehajú procesu verejného obstarávania, takže v konečnom dôsledku sa táto suma môže zmeniť".

Takzvaný malý kaštieľ bol v minulosti využívaný ako dom pre služobníctvo. Ako uvádza webové sídlo mesta, pochádza z 19. storočia a je národnou kultúrnou pamiatkou.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu