Lučenec: V rámci SOŠ má vzniknúť moderné centrum vzdelávania v oblasti ekológie


Dátum: 25.12.2022

Obrázok k aktualite Lučenec: V rámci SOŠ má vzniknúť moderné centrum vzdelávania v oblasti ekológie
V  rámci Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej v Lučenci by malo vzniknúť moderné centrum celoživotného vzdelávania a prípravy v oblasti zelenej energie,  ekológie, životného prostredia, obnoviteľných zdrojov energie, nízkoenergetických stavieb a inteligentnej domácnosti. Počíta s tým zámer Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je zriaďovateľom školy. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

"Cieľom projektu je prostredníctvom centra celoživotného vzdelávania a prípravy poskytovať vzdelávanie žiakom, odborným učiteľom a majstrom odborného výcviku, iným stredným školám v regióne, ale aj širokej verejnosti. Vzdelávanie bude realizované prostredníctvom rôznych rekvalifikačných a iných vzdelávacích kurzov, ako aj v spolupráci s odborníkmi z rôznych asociácií, zväzov či firiem," priblížila Štepáneková.

Na vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu získal BBSK z európskych zdrojov dotáciu vo výške viac ako 85.000 eur. Centrum celoživotného vzdelávania a prípravy v Lučenci je výsledkom spolupráce kraja so Svetovou bankou v rámci iniciatívy Catching-up Regions. Samotnú realizáciu plánuje BBSK financovať z európskych zdrojov.

Kraj v rámci projektu počíta aj s modernizáciou a revitalizáciou súčasných priestorov a okolia školy. Hlavnou časťou je však výstavba moderného tréningového centra v areáli školy, ktoré bude slúžiť na vzdelávanie žiakov. Predpokladané náklady na výstavbu centra BBSK vyčíslil približne na 600.000 eur.

"Pôjde o ekologickú nízkoenergetickú stavbu, ktorá bude spĺňať najmodernejšie požiadavky v oblasti odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie. Dom bude skonštruovaný tak, aby sa niektoré prvky dali opätovne skladať a rozkladať. Zároveň bude táto stavba slúžiť ako prezentačný priestor školy, na účely propagácie a náboru nových žiakov," dodala Štepáneková.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu