LUČENEC: Mesto chce zrekonštruovať budovu Divadla B. S. Timravy za 224-tisíc eur


Dátum: 03.11.2021

Obrázok k aktualite LUČENEC: Mesto chce zrekonštruovať budovu Divadla B. S. Timravy za 224-tisíc eur

Mesto Lučenec pripravilo dva projekty, v rámci ktorých chce zrekonštruovať budovu Divadla Boženy Slančíkovej Timravy. Ako informuje lučenecká samospráva, na hlavný projekt s celkovými oprávnenými výdavkami v sume 212 431,76 eura požiada radnica o nenávratný finančný príspevok 200-tisíc eur. Druhý projekt zameraný na debarierizáciu budovy divadla je v celkovej výške 11 752 eur, pričom mesto ho plánuje spolufinancovať sumou 2 352 eur. Plánované investície do budovy tak spolu predstavujú 224 183,76 eura.

Budova Divadla B. S. Timravy v Lučenci bola postavená v 50. rokoch minulého storočia ako kultúrna ustanovizeň. Budova si vyžaduje vzhľadom k svojmu veku i stavu rekonštrukčné práce, ktoré zabezpečia jej technické fungovanie, ale aj zásahy, ktoré budovu a jej dispozície prispôsobia požiadavkám súčasného návštevníka kultúrnych podujatí.

„V súčasnosti už prebehla rekonštrukcia elektroinštalácií a aktuálne z vlastných zdrojov mesta Lučenec prebieha rekonštrukcia strechy a zvodov. Avšak aj interiér budovy ako taký si zaslúži pozornosť a obnovu, čo môže mesto realizovať v prípade úspešnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok,“ doplnil hovorca mesta Andrej Barančok.

Interiérovými úpravami, v rámci ktorých vymenia podlahovú krytinu v hľadisku, sedadlá aj starý obklad, a zlepší sa akustika, očakáva mesto vytvorenie moderného a súčasne už aj čiastočne bezbariérového priestoru, ktorý umožní účasť na podujatiach pre široké spektrum verejnosti bez rozdielu. „Modernizáciou sa dosiahne adekvátna úroveň a zároveň vybavením sály germicídnymi žiaričmi sa budú môcť zabezpečiť aj zvýšené nároky bezpečnosti v súvislosti s pandemickou situáciou a pravidelne čistiť priestor bez nákladov na ďalšie dezinfekčné prostriedky,“ uviedol hovorca.

Druhý, menší projekt má podporiť kultúrne aktivity osôb so zdravotným znevýhodnením konaných v priestoroch Divadla B. S. Timravy v Lučenci. Divadlo aktuálne nemá riadny bezbariérový vstup do budovy. „V prípade schválenia projektu budú vybudované vstupné rampy pre imobilných pri vstupoch do bočných krídiel budovy divadla,“ uzavrel Barančok.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu