LUČENEC: Mesto chce obnoviť materskú školu Partizánska za viac ako 1,16 mil. eur


Dátum: 28.09.2021

Obrázok k aktualite LUČENEC: Mesto chce obnoviť materskú školu Partizánska za viac ako 1,16 mil. eur

Mesto Lučenec pripravilo rekonštrukciu materskej školy Partizánska, ktorá je zameraná na zníženie energetickej náročnosti budovy. Ako pre agentúru SITA povedal hovorca mesta Andrej Barančok, projekt sa bude financovať z časti zo zdrojov Európskych fondov a z časti z rozpočtu mesta. Poslanci na návrh mesta schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok ako aj zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 70 669,6 eur z celkových oprávnených výdavkov projektu 1 160 463,62 eur. Objekt škôlky je v prevádzke od roku 1975, tvoria ho tri bloky, pričom je v súčasnosti v plnej prevádzke vrátane kuchyne a práčovne.

Lučenecká radnica má v pláne podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Spolufinancovanie a prípadné neoprávnené výdavky budú financované z rozpočtu mesta. Toto spolufinancovanie už bolo schválené v mestskom zastupiteľstve.

„Mesto podaním žiadosti o nenávratný finančný prostriedok na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska, Lučenec“ využije príležitosť získať finančné prostriedky pre zlepšenie celkového technického stavu budovy a zníženie energetických nákladov - náročnosti na prevádzku budovy. Súčasne sa zvýši tepelný odpor, čím sa zabráni unikaniu tepla. Projektované opatrenia prispejú k zvýšeniu kvality životného prostredia, zníženiu nákladov na prevádzku verejnej budovy a zvýšeniu kvality a atraktivity školských priestorov,“ doplnil hovorca.

Úplný časový harmonogram projektu bude stanovený po konzultácii so stavebným úradom pred podaním žiadosti o NFP, v ktorej bude uvedený. V súťažných podkladoch aktuálne prebiehajúceho verejného obstarávania bola stanovená lehota zhotovenia prác do 12 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska.

Mesto Lučenec má v zriaďovateľskej pôsobnosti päť materských škôl. Z dôvodu rozsiahlosti prác musí byť prevádzka budovy pozastavená. „Po dohode s riaditeľmi materských škôl sa pred realizovaním prác prerozdelí 90 detí z MŠ Partizánska do štyroch ostatných materských škôl do doby, kým nebudú všetky práce ukončené a škôlka nebude úplne pripravená na znovuotvorenie,“ objasnil Barančok, kde budú deti počas rekonštrukcie objektov.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu