Lučenec chce takmer za dva milióny eur zrevitalizovať dvojicu vnútroblokov


Dátum: 26.04.2022

Obrázok k aktualite Lučenec chce takmer za dva milióny eur zrevitalizovať dvojicu vnútroblokov
Mesto Lučenec chce s pomocou eurofondov zrevitalizovať dvojicu vnútroblokov za celkovú sumu takmer dva milióny eur. Podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky na projekty revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Rúbanisko II a rekonštrukciu vnútrobloku medzi ulicami Erenburga a Kuzmányho schválili mestskí poslanci. Vyplýva to z uznesení zo štvrtkového (21. 4.) zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Rúbanisko II má podľa dôvodovej správy stáť viac ako 910.000 eur. Podľa mesta ide o priestor s rozsiahlymi zatrávnenými plochami, na ktorých sa nachádzajú detské ihriská, materská škola a množstvo chodníkov. Vypracovaný projekt rieši úpravu peších ťahov a ich povrchov, vybudovanie vodozádržných opatrení, úpravu a doplnenie zelene, odstránenie poškodeného a doplnenie nového parkového mobiliáru.

"Riešené územie nepôsobí mestotvorne, je mierne zdevastované. Integrovaním vodozádržných opatrení a navýšením podielu novej vzrastlej zelene sa prispeje k zadržiavaniu vody v krajine, a tiež aj k biodiverzite v území," uvádza mesto v dôvodovej správe.

V rámci druhého projektu, ktorý sa týka priestoru medzi ulicami Erenburga a Kuzmányho, samospráva počíta s rekonštrukciou spevnených plôch, dažďovej kanalizácie, verejného osvetlenia i detského ihriska. Pribudnúť by mali i stojany na bicykle a v priestore pred garážami by betónové plochy mali nahradiť zatrávňovacie dlaždice.

Ako vyplýva z dôvodovej správy, celkový rozpočet rekonštrukcie vnútrobloku Erenburga-Kuzmányho prevyšuje sumu 1.080.000 eur a celkové oprávnené výdavky predstavujú vyše 680.000 eur. Viac ako 435.000 eur tak mesto plánuje dofinancovať z vlastných zdrojov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu