Ľubotín: V rómskej osade dobudujú a obnovia cesty a chodníky, obec získala NFP


Dátum: 16.05.2023

Obrázok k aktualite Ľubotín: V rómskej osade dobudujú a obnovia cesty a chodníky, obec získala NFP
V obci Ľubotín v Staroľubovnianskom okrese sa začínajú stavebné práce na miestnych komunikáciách v rómskej osade. Zo zverejnenej zmluvy so zhotoviteľom, ktorú obec nedávno podpísala, vyplýva, že práce potrvajú štyri mesiace od odovzdania staveniska a celkové náklady sú na úrovni 596.000 eur. Samospráva získala na projekt dotáciu z európskych fondov.

Súčasťou projektu je výstavba nových komunikácií, ale aj rekonštrukcia tých pôvodných v časti Hliník. Cieľom projektu je vďaka prepojeniu osady s centrom obce odstrániť fyzickú bariéru medzi majoritným obyvateľstvom a rómskou komunitou. Okrem toho chce samospráva zlepšiť prístup Rómov k základným obecným službám, verejným priestorom a občianskej infraštruktúre.

Obec na webovej stránke informovala o tom, že projekt realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Samospráva získala na tento zámer nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 470.000 eur. Zrekonštruuje sa približne 3300 štvorcových metrov pôvodných komunikácií a postaví sa 1200 štvorcových metrov nových ciest a chodníkov. V obci žije momentálne takmer 1400 obyvateľov, v rómskej osade, ktorej sa projekt týka, bývajú približne tri stovky z nich.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu