List občianskych organizácií: Výkonná rada CoFoE musí reagovať na návrhy občanov


Dátum: 31.01.2022

Obrázok k aktualite List občianskych organizácií: Výkonná rada CoFoE musí reagovať na návrhy občanov
Celkovo 58 európskych občianskych organizácií čaká od 20. januára na odpoveď Výkonnej rady Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) na svoj list, v ktorom žiadajú, aby všetky odporúčania občianskych panelov boli verejne prediskutované a aby plénum konferencie a jeho pracovné skupiny na ne poskytli písomné odpovede.

Na svojej webovej stránke o tom informuje koalícia viacerých občiansko-právnych organizácií, občanov a obyvateľov EÚ s názvom Citizens Take Over Europe (Občania preberajú Európu), ktorá vznikla na jar 2020.

Povinnosťou účastníkov plenárneho zasadnutia konferencie je diskutovať o odporúčaniach, ktoré vychádzajú z občianskych panelov a ktoré sú najviac nastoľované na digitálnej platforme. V otvorenom liste sa uvádza, že transparentnosť a jasná komunikácia s občanmi sú kľúčové pre zmysluplnosť diskusie a potrebné výsledky. Aj keď plénum CoFoE nesúhlasí s niektorými odporúčaniami, je dôležité tento nesúhlas oznámiť a zdôvodniť ho explicitne, verejne a písomne, zdôrazňujú signatári.

"Ak pozvete 800 občanov z celej Európy, aby venovali viac ako tri víkendy vymýšľaniu odporúčaní pre budúcnosť EÚ, minimálne im a širšej európskej verejnosti dlhujete verejnú diskusiu, po ktorej nasleduje jasná, odôvodnená a podrobná odpoveď na každé z ich konkrétnych odporúčaní," uvádza sa v otvorenom liste.

Do tejto akcie sa zapojila aj občianska organizácia Culture Action Europe (CAE), ktorá sa usiluje priniesť názory marginalizovaných skupín občanov na platformu CoFoE. Jej projekt je spolufinancovaný Európskym parlamentom a v súčasnosti funguje v 12 európskych krajinách. Do CoFoE prináša nedostatočne zastúpené hlasy z kultúrneho sektora.

Vlani sa viac ako 360 ľudí z rôznych častí kultúrneho sektora stretlo v participatívnych pracovných skupinách v 12 krajinách a spolupracovalo na súbore odporúčaní, ktoré načrtávajú ich nápady, obavy a víziu pre budúcnosť Európy. Tieto odporúčania boli predložené CoFoE v októbri 2021.

Záverečné zasadnutie občianskeho panelu, ktorý pokrýva tému kultúry, sa uskutoční 25. až 27. februára v Dubline, následne by malo opäť zasadnúť plénum konferencie, ktoré zhodnotí súhrn odporúčaní posledných dvoch občianskych panelov.

Výzvu programu Citizens Take Over Europe môžu podpísať aj ďalšie občianske organizácie z krajín EÚ, ak vyplnia formulár na webovej stránke: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDV164j1WW1eLKTa1kwuPiemlmn7Uc494bKdnlHWr5lt6D0Q/viewform.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu