Linka na výrobu a balenie tyčiniek


Dátum: 12.08.2020

Obrázok k aktualite Linka na výrobu a balenie tyčiniek


Linka na výrobu a balenie tyčiniek4
Linka na výrobu a balenie tyčiniek3
Linka na výrobu a balenie tyčiniek2

Linka na výrobu a balenie tyčiniek1
Názov projektu Linka na výrobu a balenie tyčiniek
Kód projektu 064TT070042
Prijímateľ Názov Healthy Food Supplements s.r.o.
Sídlo Kolónia 2834/49, Galanta 92401
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Galanta      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
01.06.2016 20.10.2017
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 2920250
Z toho NFP 1314112,50
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Obstaranie výrobnej a baliacej  technológie pre výrobu tyčiniek.
Predmetom projektu bol nákup technológie na výrobu a predaj potravinárskych proteínových a energetických tyčiniek, nákup pozemku.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Cieľom projektu bolo rozšírenie podnikateľského zámeru spoločnosti, diverzifikácia činnosti spoločnosti na produkty, ktoré predtým neboli predmetom jej podnikania. Rozšírenie je zamerané na výrobu a predaj potravinárskych proteínových a energetických tyčiniek. Podnikateľský nápad je výsledkom analýzy trhu, realizovanej v uplynulom období. Analýza potvrdila rastový potenciál segmentu a tiež zvyšujúci sa záujem ľudí o zdravú výživu. Preto patrí vývoj takýchto produktov a ich kvalita k novým prioritám spoločnosti.

Skočiť na hlavné menu