Levoča: Miestna nemocnica vybuduje z eurofondov nový centrálny príjem


Dátum: 04.12.2017

Obrázok k aktualite Levoča: Miestna nemocnica vybuduje z eurofondov nový centrálny príjem
 Levočská nemocnica plánuje v budúcom roku vybudovať nový centrálny príjem (CP), vedeniu sa podarilo na tento projekt získať finančné prostriedky z fondov Európskej únie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. „Nový CP bude okrem iného prispievať k rozšíreným možnostiam spolupráce so záchrannou zdravotnou službou Integrovaného záchranného systému SR. Zároveň skráti čakacie lehoty posádok rýchlej lekárskej a zdravotnej pomoci pri odovzdaní pacientov,“ uviedla pre TASR hovorkyňa spoločnosti Agel SK, a.s., Alžbeta Sivá.ň

      V súčasnosti pacientov privážajú podľa predpokladanej predbežne stanovenej diagnózy na príjmové ambulancie lôžkových oddelení, ktoré obsluhujú slúžiaci lekári. Po sprevádzkovaní pracoviska CP ich umiestnia na jedno centrálne miesto, kde budú ošetrení personálom výlučne určeným na poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti.

      Na projekt žiadala nemocnica nenávratný finančný príspevok vo výške 4,62 milióna eur, napokon získa 4,33 milióna eur. Vybudovanie CP bude podľa Sivej pozostávať z prístavby, nadstavby, ďalších stavebných úprav a rekonštrukcie vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov. Okrem toho sa plánujú zrealizovať opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. „Súčasťou rekonštrukcie sú aj stavebné úpravy nevyhnutné na úpravu diagnostickej časti súčasnej budovy nemocnice.

      Navrhovaná prístavba pracoviska CP bude riešená ako jednopodlažná budova s plochou strechou a svojím exteriérom bude nerušene zapadať do prostredia areálu nemocnice s prihliadnutím na požiadavku súčasného architektonického materiálového riešenia,“ priblížila hovorkyňa s tým, že realizácia týchto úprav umožní nemocnici poskytovať komplexnú a efektívnejšiu zdravotnú starostlivosť o akútnych pacientov na jednom mieste s možnosťou zavedenia najnovších medicínskych poznatkov a prístupov.

      S predmetnou prístavbou súvisí aj budovanie bezbariérových prístupov. „Súčasťou urgentnej časti pracoviska centrálneho príjmu bude jednotka úrazovej starostlivosti, sádrovňa a jednotka všeobecnej urgentnej starostlivosti s dvoma boxmi. V ambulantnej časti pracoviska sa vytvorí priestor pre odborné ambulancie - internú, všeobecnú chirurgickú, úrazovú chirurgickú a neurologickú, a tiež priestor pre tri expektačné lôžka. Vo vstupnej hale bude vybudovaný priestor pre čakáreň pacientov, priepust pre prepravu pacientov na urgentnú časť a recepcia, kde bude prebiehať manažment pacientov,“ vymenovala Sivá.

      Súčasťou projektu je aj dodávka zdravotníckej techniky a ďalšieho zariadenia a vybavenia, predovšetkým obstaranie diagnostickej techniky ako CT, RTG a USG, ale aj ostatného prístrojového vybavenia, ktoré predstavuje nevyhnutnú súčasť zdravotnej starostlivosti o akútnych pacientov. „V rámci zvyšovania kvality poskytovaných služieb, bezpečnosti pacienta a zvyšovania efektivity sa chceme zameriavať aj na digitalizáciu a automatizáciu procesov, ich meranie a neustále zlepšovanie,“ dodáva hovorkyňa. Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu predpokladá Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča v októbri 2018 a ich ukončenie o dva roky neskôr.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu