LEVOČA: Mesto pripravuje obnovu chátrajúceho areálu s amfiteátrom


Dátum: 26.09.2023

Obrázok k aktualite LEVOČA: Mesto pripravuje obnovu chátrajúceho areálu s amfiteátrom

Levoča chce zrevitalizovať areál amfiteátra na severnom okraji mesta. Dominovať mu bude veľké zastrešené javisko a hľadisko pre približne 700 divákov. Súčasťou areálu budú oddychovo-rekreačné zóny pre rodiny s deťmi, seniorov aj mládež a zóna pre autistov. Mesto sa bude uchádzať o financie na tento zámer v rámci cezhraničného programu s Poľskom. Celkové náklady na projekt predstavujú takmer 2,4 milióna eur, povinná výška spolufinancovania je stanovená na 20 percent.

V areáli medzi Kežmarskou cestou a Križným potokom sa už nachádzajú len zbytky bývalého amfiteátra, betónové platne na mieste bývalého hľadiska a zostatky javiska v podobe železobetónových stĺpov a základov. Mestskí poslanci odsúhlasili predloženie projektu s názvom Orbisféra – spájame ľudí a cesty v rámci výzvy z programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 počas minulotýždňového zasadnutia, ako aj vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa. Podľa primátora Levoče Miroslava Vilkovského však nepôjde o jednoduchý projekt a mestské zastupiteľstvo sa ním ešte bude zaoberať. Potrvať by mal dva roky, a to od júna 2024 do polovice roka 2026.

Areál je v rámci obnovy navrhnutý bezbariérovo, určený bude pre všetky vekové kategórie. Dominantným objektom areálu bude podľa dôvodovej správy spomínané polkruhové javisko so zastrešením v tvare vĺn a hľadisko v tvare kruhového výseku. „Pri infostánku v blízkosti hlavného vstupu je navrhovaná reliéfna mapa pre nevidiacich obsahujúca Braillovo písmo vrátane QR kódov. Účelom je lepšia orientácia v areáli znevýhodnenej cieľovej skupiny,“ uvádza sa v správe. Areál bude dopravne prístupný z Kežmarskej cesty. V návrhu sa počíta aj s oddychovými zónami, rekonštrukciou prístupovej komunikácie, vytvorením vjazdu pre automobily a vstupmi pre peších návštevníkov.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu