Levoča by chcela zmodernizovať vnútroblok na sídlisku Západ za viac ako 361-tisíc eur


Dátum: 13.06.2021

Obrázok k aktualite Levoča by chcela zmodernizovať vnútroblok na sídlisku Západ za viac ako 361-tisíc eur

Mesto Levoča plánuje prestavať a zmodernizovať vnútroblok na sídlisku Západ. Súčasťou zámeru je obnova chodníkov, detského a workoutového ihriska, úprava futbalového ihriska aj nová zeleň. Celkové oprávnené náklady na projekt predstavujú viac ako 361-tisíc eur. Mesto sa chce uchádzať o nenávratný finančný príspevok na tento projekt v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) cez výzvu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. V prípade jeho schválenia by spolufinancovanie mesta bolo vo výške piatich percent, teda 18-tisíc eur. Projektom sa budú zaoberať levočskí poslanci počas zastupiteľstva vo štvrtok 17. júna.

Ako vyplýva z dôvodovej správy predloženej k zasadnutiu mestského zastupiteľstva, v rámci projektu sa počíta s odstránením pôvodného mobiliáru a prvkov detského ihriska a jeho zámenou za nový. Pôjde napríklad o veľkú lezeckú stenu, hojdačky či kolotoč. Podklad bude z tartanu. Nové prvky pribudnú aj na workoutovom ihrisku. V prípade futbalového ihriska sú navrhované terénne úpravy na celej ploche a povrchová úprava hracej plochy ihriska. Jeho súčasťou budú aj dve prenosné hádzanárske bránky. Pribudnú aj lavičky a stojan na bicykle.

Vo vnútrobloku pribudne nový mobiliár ako lavičky, odpadkové koše či stojan na bicykle. Umiestniť tam chcú aj nové stožiare verejného osvetlenia, inštalované na nich budú dve kamery so širokouhlým záberom. V celom riešenom území vysadia novú zeleň. Pribudne tam napríklad 14 javorov mliečnych, 16 čerešní vtáčích či 12 líp. „Navrhované úpravy významným spôsobom upravia zachytávaciu schopnosť územia s ohľadom na zachytenie dažďových vôd v území tým, že navrhované plochy pod detským a workoutovým ihriskom budú z povrchov s vyššou retenčnou schopnosťou, ako bola pred navrhovanými úpravami. Toto navrhované riešenie dovolí odstrániť existujúci odvod dažďových vôd do jednotnej kanalizácie, a tým prispeje k udržateľnosti vody v území,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu