Letná hospodárska prognóza 2021: Znovuotvorenie naštartuje obnovu


Dátum: 08.07.2021

Obrázok k aktualite Letná hospodárska prognóza 2021: Znovuotvorenie naštartuje obnovu
Podľa Letnej hospodárskej prognózy, ktorú včera zverejnila Európska komisia, dôjde k rýchlejšiemu oživeniu hospodárstva, než sa pôvodne odhadovalo. Hospodárstvo EÚ a eurozóny má v tomto roku narásť o 4,8 % a v roku 2022 o 4,5 %.
ehp
V porovnaní s predchádzajúcou jarnou prognózou je miera rastu na rok 2021 výrazne vyššia v EÚ (+ 0,6 %) aj v eurozóne (0,5 %), zatiaľ čo v roku 2022 má byť v oboch oblastiach mierne vyššia (+ 0,1 %). Predpokladá sa, že reálny HDP sa v poslednom štvrťroku 2021 vráti na svoju predkrízovú úroveň tak v EÚ, ako aj v eurozóne. Očakáva sa, že k rastu významne prispeje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF) a celkové bohatstvo, ktoré tento mechanizmus v období prognózy vytvorí, má predstavovať približne 1,2 % reálneho HDP EÚ v roku 2019.
 
Po poklese v prvom štvrťroku tohto roka v dôsledku pretrvávajúcich obmedzení súvisiacich s pandémiou sa očakáva, že rast reálneho HDP na Slovensku sa v druhom štvrťroku obnoví o 2% a v treťom štvrťroku o 3,3%. Predpokladá sa, že slovenská ekonomika dosiahne svoju predpandemickú úroveň produkcie v treťom štvrťroku 2021 a v roku 2022 bude pokračovať v silnom medziročnom tempe rastu 5,3% HDP. Zlepšenie zdravotnej situácie umožnilo v druhom štvrťroku výrazné zmiernenie opatrení, čo by malo umožniť nárast domácich výdavkov, posilnený aj čerpaním úspor nahromadených počas pandémie. Zlepšovanie sentimentu naznačuje, že domáci dopyt sa v druhom štvrťroku posunul na solídnu cestu oživenia a v nadchádzajúcich mesiacoch by mal tento trend pokračovať. Oživenie by sa mala stimulovať aj implementácia Plánu obnovy a odolnosti a s ňou súvisiace posilnenie súkromných a verejných investícií. Očakáva sa že ročná inflácia dosiahne v roku 2021 2,1% a v roku 2022 sa udrží na úrovni okolo 2,2%.
 
Skočiť na hlavné menu