Lesníci otvorili poľsko-slovenskú cyklotrasu v pohraničí


Dátum: 28.05.2018

Obrázok k aktualite Lesníci otvorili poľsko-slovenskú cyklotrasu v pohraničí
Obce z Prešovského kraja v slovensko-poľskom pohraničí prepojila sieť cyklistických chodníkov napojených na zaujímavé lokality. Cyklotrasa v dĺžke 203 km, z čoho je 150 km na poľskej a 53 km na slovenskej strane, má vytvoriť možnosti pre návštevníkov na spoznávanie oboch krajín a ich prírodných krás. Trasa vznikla v spolupráci Lesov Slovenskej republiky s poľskými štátnymi lesníkmi z Nadleśnictwa Rymanów.
dsc04730

 
Ako informoval hovorca Lesov SR Radko Srnka, trasa prechádza na Slovensko v katastrálnom území Driečna (okres Stropkov), kde prechádza z poľskej strany cez najvyšší vrch okresu Kút s nadmorskou výškou 697 m n.
m. Ďalej pokračuje lesnými porastmi v dĺžke dvoch kilometrov a napája sa na konečnej na lesnú cestu Driečna. Po ďalších dvoch kilometroch prichádza do obce a pokračuje po verejných komunikáciách v dvoch okruhoch. Na slovenskej strane je umiestnená aj v katastrálnom území Vladiča, Staškovce, Makovce, Havaj, Malá Poľana, Miková, Rokytovce, Krásny Brod, Medzilaborce, Habura a Čertižné s dvoma prechodmi do Poľska.
 
Prepojenie zo slovenskej strany na poľskú vyúsťuje do obce Jaśliska, odkiaľ je možné sa vybrať na celkovo desať okruhov v dĺžke 150 km, ktoré tak isto ako na slovenskej strane zavedú cykloturistov na významné miesta danej oblasti. „Hlavným cieľom projektu je nasmerovanie cykloturistiky na významné miesta z pohľadu prírodného a kultúrneho dedičstva v cezhraničnom regióne prostredníctvom zrealizovaného mikroprojektu cezhraničnej cyklotrasy v dĺžke 203 km, z čoho bude 150 km na poľskej a 53 km na slovenskej strane“, vysvetlil generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Marian Staník.
 
Projektový manažér Peter Kováčik doplnil, že v rámci cyklotrasy vybudovali malú infraštruktúru v podobe prístreškov a stojanov na bicykle. „Na strategických miestach sú umiestnené informačné tabule s mapou, na ktorých bude vytýčená trasa a informácie nápomocné pre cykloturistov a taktiež informácie o okolitom prírodnom a kultúrnom dedičstve“, uviedol. Vďaka projektu na slovenskej a poľskej časti cyklotrasy osadili sedem prístreškov, došlo k prestavbe lesnej zvážnice v dĺžke dvoch kilometrov a tiež dvojkilometrového lesného chodníka na cyklotrasu. Upravené boli nerovnosti terénu a cyklochodník rozšírili na
2,5 až 3,5 metra. Trasa je pre orientáciu cykloturistov označená smerovými tabuľami na významné miesta. Na trase sa taktiež nachádza 14 informačných tabúľ obsahujúcich mapu trasy s vyznačením miesta ich lokalizácie a popisom prírodného a kultúrneho dedičstva danej oblasti.
„Doplnenie siete cyklotrás o cezhraničnú trasu a vybudovanú infraštruktúru v danom regióne umožní vzájomné prepojenie oboch krajín pre cykloturistov a usmernený pohyb cyklonávštevníkov cez terény kultúrneho a prírodného dedičstva tak, aby nedošlo k narušeniu vzácnych prírodných biotopov,“ uviedol Srnka.
 
Rozpočet projektu Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom cyklotrasy bol vyše 138-tisíc eur, z čoho Lesy SR získali takmer 61-tisíc eur. Bezmála stotisíc eur bolo partnerom poskytnutých z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu