Lepšie informačné systémy štátnych inštitúcií a samospráv pocítia občania v kvalitnejších službách úradov


Dátum: 23.08.2022

Obrázok k aktualite Lepšie informačné systémy štátnych inštitúcií a samospráv pocítia občania v kvalitnejších službách úradov
Dobre fungujúce informačné systémy sú základom pre lepšie služby štátnych inštitúcií i samospráv. Ministerstvá, štátne rozpočtové organizácie aj vyššie územné celky môžu požiadať o podporu na zlepšenie svojich informačných systémov vďaka dopytovej výzve vo výške 30 miliónov eur, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) z programu Integrovaná infraštruktúra. Žiadosť o podporu treba zaslať do 30. septembra 2022.

Integrácia IT systémov tak, aby sa rozvíjali a zlepšovali elektronické služby pre občanov a štát od nich opakovane nežiadal informácie, ktoré už má vo svojich databázach, či zlepšenie manažmentu dát verejnej správy sú príklady aktivít, ktoré môžu byť podporené z najnovšej eurofondovej výzvy MIRRI SR.  

Z výzvy je možné tiež financovať zmeny, ktoré vyplývajú z legislatívy EÚ, ako sú napríklad úprava informačných dopravných systémov, prípadne aktuálne riešené otázky prenosu evidenčných čísiel vozidiel.

Oprávnenými žiadateľmi o podporu z eurofondov sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie, vyššie územné celky okrem Bratislavského kraja, DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska,  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby a Sociálna poisťovňa.
Celková výška EÚ zdrojov v rámci výzvy predstavuje sumu 30 miliónov eur, minimálna podpora na jeden projekt je 200 001 eur. Prvé hodnotiace kolo výzvy sa uzatvára 30. septembra 2022, dokedy je možné podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Dopytovo-orientovaná výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Viac informácií a podrobné podmienky nájdete na:  
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzvaopii-2022_7_23-dop/index.html.
 

Skočiť na hlavné menu