Lepšia spolupráca a rozvoj poľsko-slovenského pohraničia vďaka eurofondom


Dátum: 25.06.2019

Obrázok k aktualite Lepšia spolupráca a rozvoj poľsko-slovenského pohraničia vďaka eurofondom
V spolupráci so Združením „Región Beskydy“ vyhlásil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty. Celková alokácia určená pre ŽSK predstavuje 797 390,00 eur z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 

Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020 trvá už šiesty rok. Počas jeho existencie sa podarilo uskutočniť množstvo projektov, ktorých výstupmi sú napríklad vyhliadkové veže, turistické chodníky, cyklotrasy a iné.
Aktuálne bola vyhlásená IV. a V. výzva so zameraním na ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, ako aj na rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania.  
 
„Program umožňuje mikroprijímateľom ľahší a priamejší prístup k realizácii mikroprojektov, ktoré inovatívnym spôsobom prehlbujú spoluprácu a rozvoj poľsko-slovenského pohraničia. Prispieva sa tak k ochrane a rozvoju prírodného a kultúrneho dedičstva daného územia,“ informovala Silvia Habovštiaková z Odboru regionálneho rozvoja ŽSK.
 
Portfólio pre realizáciu nápadov je vskutku široké a je obmedzené výškou výdavkov. Tá sa pohybuje od 70 (pri individuálnom mikroprojekte) do 140-tisíc eur (pri spoločnom mikroprojekte), pričom je stanovená maximálna výška spolufinancovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 85%, príspevok zo štátneho rozpočtu a vlastné zdroje. Oprávnení žiadatelia môžu byť mestá, obce, združenia samosprávnych jednotiek, neziskové organizácie podporujúce regionálny rozvoj, priemyselné a obchodné komory a iné subjekty.
 
 Výsledky mikroprojektov by sa mali udržať v období realizácie mikroprojektu a mali by tiež generovať rozvojový potenciál v budúcnosti. V prípade mikroprojektov by výstupy mali byť spoločné, poľsko-slovenské, trvalé a vedúce k lepšiemu využitiu kultúrneho a prírodného dedičstva.
 
Žiadosť je možné predložiť do termínu 31.07.2019 do 15:00 hod.
 

Viac informácií nájdete webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.zilinskazupa.sk, v časti Fond mikroprojektov Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
 
+ QR Kód na odkaz: http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/fond-mikroprojektov-interreg-pl-sk-2014-2020.html)
 
 

 
 
Skočiť na hlavné menu