Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku


Dátum: 01.06.2021

Obrázok k aktualite Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku


Názov: Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku / Blühende Landschaften für Schmetterlinge in SK und AT
Bluehlinge_kolaz1

Krátky popis: Cieľom projektu BLUEHLINGE je zachovanie biodiverzity domácich druhov motýľov. Do roku 2020 boli v mestách a obciach v slovensko-rakúskom pohraničnom regióne vytvorené tzv. nárazníkové  miesta. Ide o menšie zelené a kvitnúce oblasti, ktoré sú identifikované ako chránené prostredie pre širokú škálu hmyzu, najmä motýľov. Projekt je jedným z významných opatrení pre zachovanie prírody v pohraničí, pretože motýle, včely a čmeliaky patria medzi najvýznamnejšie opeľovače rastlín. V rámci projektu boli ponúkané workshopy a informačné akcie, keďže aj veľmi malá záhrada môže pri zachovaní jednoduchých zásad prispieť k ochrane ohrozených živočíchov a tým aj k biodiverzite. Na vybraných verejných zelených plochách sú umiestnené tabule s informáciami o tom, akú úlohu majú motýle v prírode. Každý z nás je potenciálny multiplikátor. Ďalšou dôležitou časťou projektu je podpora cezhraničnej spolupráce medzi školami, mestami, obcami a občanmi v cezhraničnom regióne. Zachovanie rozmanitosti populácie motýľov sa má stať ich spoločným záujmom.

Prijímateľ:  Global 2000, Bratislavské regionálne ochranárske združenie
 
Celkové oprávnené náklady projektu:  1 371 939,70 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   1 166 148,75 € EFRR a 57 840,00€ ŠR
Vlastné zdroje:  147 950,95 mil. €
Operačný program:  INTERREG V-A SK-AT
Doba realizácie projektu: 02.11.2017 – 30.10.2020
 
Bluehlinge_kolaz2
Skočiť na hlavné menu