Kultúra hýbe Európou: najväčší program mobility EÚ poskytuje nové príležitosti pre umelcov a profesionálov v oblasti kultúry


Dátum: 10.10.2022

Obrázok k aktualite Kultúra hýbe Európou: najväčší program mobility EÚ poskytuje nové príležitosti pre umelcov a profesionálov v oblasti kultúry
Komisia dnes spúšťa program Kultúra hýbe Európou, novú stálu schému mobility pre umelcov a profesionálov v oblasti kultúry, ako aj prvú výzvu na individuálnu mobilitu počas podujatia na vysokej úrovni v Bruseli v Belgicku. Program Kultúra hýbe Európou využíva celkový rozpočet 21 miliónov eur v rámci programu Kreatívna Európa na trojročné obdobie (2022 – 2025), sa stáva najväčšou európskou schémou mobility pre umelcov a pracovníkov v oblasti kultúry. V mene Komisie bude program vykonávaný Goetheho inštitútom a pozostáva z dvoch opatrení: mobilita jednotlivcov a pobyty. Prostredníctvom grantov na mobilitu ponúkne približne 7000 umelcom a pracovníkom v oblasti kultúry príležitosť vycestovať do zahraničia, v EÚ aj mimo nej, na profesijný rozvoj alebo medzinárodnú spoluprácu, na účasť na umeleckých pobytoch alebo na prijímanie umelcov a profesionálov v oblasti kultúry. Opatrenie týkajúce sa pobytov začne začiatkom roka 2023.

Podrobnosti :
Tlačová správa
 
Skočiť na hlavné menu