Ku koncu roka 2022 viedla EK vo vzťahu k SR 70 konaní o porušení zmlúv


Dátum: 12.02.2023

Obrázok k aktualite Ku koncu roka 2022 viedla EK vo vzťahu k SR 70 konaní o porušení zmlúv
Ku koncu roka 2022 viedla Európska komisia (EK) vo vzťahu k SR 70 konaní o porušení zmlúv, najmä v súvislosti s nesprávnou transpozíciou alebo aplikáciou právne záväzných aktov EÚ. Vyplýva to z výročnej správy o členstve SR v EÚ za rok 2022, ktorú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Z celkového počtu konaní bolo podľa rezortu 31 vedených z dôvodu neoznámenia transpozičných opatrení k smerniciam, 13 z dôvodu nesprávnej transpozície smerníc. Ďalších 14 pre nesprávnu aplikáciu práva EÚ a 12 konaní bolo vedených z iných dôvodov.

Oproti koncu roka 2021 boli voči SR vedené o štyri konania viac. "Napriek miernemu nárast počtu konaní patrí SR dlhodobo k štátom s nižším počtom konaní o porušení zmluvy vedených podľa článku 258 - 260 Zmluvy o fungovaní EÚ," podotklo ministerstvo.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu