KSK: Stredné školy prechádzajú cez leto rekonštrukciami za 7,6 milióna eur


Dátum: 25.07.2022

Obrázok k aktualite KSK: Stredné školy prechádzajú cez leto rekonštrukciami za 7,6 milióna eur
Rekonštrukciami za 7,6 milióna eur prechádzajú počas leta stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK). Zo 63 škôl na Gemeri, Spiši, Above a Zemplíne má prejsť obnovou viac ako tretina z nich. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke.

Medzi najvýznamnejšie tohtoročné investície patrí podľa KSK rekonštrukcia Strednej priemyselnej školy (SPŠ) technickej v Spišskej Novej Vsi dokopy približne za 920.000 eur. Pribudnúť tu má zelená strecha či vegetačné steny. Keďže v škole dochádzalo k únikom vody a následným haváriám, ešte predtým zrekonštruujú vodovodné potrubie. V Spišskej Novej Vsi koncom leta začnú aj s opravou prízemia v turistickej ubytovni Limba, ktorá patrí pod Strednú odbornú školu (SOŠ) na Markušovskej ceste.

V Košiciach prebieha veľká rekonštrukcia na SPŠ stavebnej a geodetickej, kde budujú prístavbu za 950.000 eur. "SOŠ veterinárna sa dočkala opravy strechy za 214.000 eur," uvádza KSK.
V Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach dobudujú spojovaciu chodbu medzi budovami školy. Koncom leta je naplánovaná aj výstavba skateparku pri Gymnáziu Ľ. Štúra v Michalovciach. Gymnazisti vo Veľkých Kapušanoch zas budú mať vynovené laboratórium chémie. Ako KSK pripomína, v SOŠ v Kráľovskom Chlmci tento rok finišovala komplexná rekonštrukcia historickej budovy, po ktorej je nevyhnutná oprava oplotenia areálu školy.

V školskom internáte pri obchodnej akadémii v Rožňave vymieňajú podlahy a rekonštruujú kúpeľne. "Pri škole by sa mala na jeseň začať aj výstavba školskej jedálne za 1,9 milióna eur, po ktorej roky volajú žiaci aj učitelia nielen obchodnej akadémie a župných škôl v blízkosti," dodáva. V Strednej zdravotníckej škole v Rožňave má pribudnúť vynovený dvor so strešným prekrytím.

Práce sa ďalších školách sa týkajú okrem iného napríklad rozvodov vody, elektroinštalácie, ale aj výmeny okien, opravy stien či realizácie oddychových zón.

Rekonštrukčné práce a nákup nového moderného materiálno–technického vybavenia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK by mali na jeseň pokračovať modernizáciou 12 stredných škôl v rámci implementácie projektov Integrovaného regionálneho operačného programu takmer za 3,7 mil. eur. "Okrem toho sa aktuálne na desiatich župných stredných školách pripravujú projektové dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti budov, čo školám ušetrí náklady na energie. S prvými prácami by sa malo začať na jeseň," informuje KSK.

Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu