KSK plánuje cez eurofondy opraviť ďalšie úseky ciest II. triedy


Dátum: 09.11.2017

Obrázok k aktualite KSK plánuje cez eurofondy opraviť ďalšie úseky ciest II. triedy
Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje rekonštruovať z eurofondov cestu II/547 od Košíc po most Ružín a cestu II/576 od obce Herľany (okr. Košice–okolie) po hranicu okresu Vranov nad Topľou. Rozpočet týchto projektov je celkovo 8,6 milióna eur. Krajské zastupiteľstvo v októbri na poslednom riadnom zasadaní v tomto volebnom období schválilo spolufinancovanie v sume 430.000 eur a predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

      V prípade cesty II/547 ide o druhú etapu projektu nadväzujúcu na už schválený projekt rekonštrukcie tejto cesty v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. Projekt bol rozdelený pre prebiehajúcu opravu mosta Ružín. Druhá etapa zahŕňa úsek v dĺžke 8,8 kilometra vrátane opravy piatich mostov, modernizácie autobusovej zastávky Zlatník, stavebnej úpravy priepustov, výmeny a doplnenie zvodidiel a osadenie meteostanice. Keďže cesta prechádza cez migračné pásmo žiab do vodnej nádrže Ružín, v projekte sú navrhnuté tri ekodukty (žabochody). Náklady na rekonštrukciu sú 6,6 milióna eur.
      Projekt obnovy cesty II/576 Bohdanovce – Herľany bol rozdelený na dve etapy pre výstavbu diaľnice D1 Budimír – Bidovce. "V prvej etape budeme rekonštruovať úsek cesty vedúcej z obce Herľany po hranicu okresu Vranov nad Topľou (úsek nedotknutý výstavbou diaľnice) a po dokončení prepravy kameniva pre D1 realizujeme druhú etapu. Tým predídeme možnému poškodeniu cesty vzápätí po jej rekonštrukcii, ale aj problémom s prepravou kameniva počas dopravných obmedzení súvisiacich so stavebnými prácami na ceste," informoval Úrad KSK.
      Prvá etapa rekonštrukcie je v dĺžke 6 kilometrov s nákladmi 2 milióny eur. Okrem opravy poškodeného krytu vozovky sa počíta s výmenou alebo doplnením zvodidiel, osadením meteostanice a vybudovaním nástupišťa pre novú autobusovú zastávku v Herľanoch.
      V predchádzajúcom kole výzvy z eurofondov uspel KSK s projektmi rekonštrukcie ciest II/547 hranica okresu Košice/Košice-okolie - Spišské Vlachy – I. etapa, II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec, II/582 Michalovce – Sobrance a II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice. Náklady pre tieto štyri stavby sú v celkovej výške 17 miliónov eur. Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa.
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu