Krompachy postupne obnovujú budovy škôl


Dátum: 26.05.2021

Obrázok k aktualite Krompachy postupne obnovujú budovy škôl
Mesto Krompachy postupne obnovuje budovy materských aj základných škôl (ZŠ), ktorých je zriaďovateľom. Jedným z cieľov bolo zvýšenie kapacít a zlepšenie nevyhovujúcich podmienok.

„V roku 2020 mesto Krompachy ukončilo rekonštrukciu budovy materskej školy (MŠ) na Robotníckej ulici - elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ na Maurerovej ulici. Súčasťou bolo aj rozšírenie kapacity prostredníctvom zmeny dispozičného riešenia budovy. Využili sa priestory pôvodného pôjdu, ktorý sa následným zdvihnutím zmenil na novú triedu pre 20 detí,“ uviedla pre TASR Mária Šimoňáková z oddelenia školstva, kultúry a športu na Mestskom úrade v Krompachoch. Predškolské zariadenie podľa nej navyše získalo aj bezbariérový prístup. Novinkou pre škôlkarov je aj detské dopravné ihrisko, ako aj interiérové vybavenie MŠ. Mesto ju zrekonštruovalo aj vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 280.000 eur.

Z dôvodu havarijného stavu došlo v marci tohto roka k výmene okien na budove ZŠ Maurerova ulica. Ako priblížila Šimoňáková, išlo o okná, ktoré ešte neboli vymenené v rámci piatich pavilónov školy. Na tento účel boli mestu ešte v roku 2020 poskytnuté finančné prostriedky z ministerstva školstva vo výške 54.590 eur a mestským zastupiteľstvom bol navýšený rozpočet pre školu vo výške 13.711 eur.

„Mesto aktuálne ukončilo projekt rekonštrukcie pôvodne rodinného domu na ulici SNP, v susedstve ZŠ s MŠ na rovnomennej ulici. Vznikol tak nový pavilón pre ZŠ, v ktorej sa deti učia v dvojzmennej školskej dochádzke. V novom pavilóne vzniknú tri triedy s kapacitou 70 detí. Dvojzmenná dochádzka by sa tým mala zmierniť,“ povedala Šimoňáková. Podľa jej slov na rekonštrukciu poslúžili peniaze z grantovej schémy vyhlásenej v rámci ministerstva školstva vo výške 306.000 eur.

V súčasnosti sa v Krompachoch realizuje aj rekonštrukcia priestorov MŠ na ulici SNP, kde sa počíta s rozšírením kapacity. Šimoňáková ozrejmila, že pôjde o vybudovanie samostatnej prístavby. V nej by mali pribudnúť štyri nové triedy – herne pre 64 detí a aj výdajňa jedla. Umiestnené budú na poschodí prístavby. Na prízemí mesto v budúcnosti plánuje vybudovať školskú jedáleň, ktorá by mala slúžiť pre deti zo ŽŠ aj MŠ. „Rekonštrukciu mesto financovalo z operačného programu Ľudské zdroje. Hodnota celej stavby je takmer 800.000 eur. Peniaze na vybudovanie školskej jedálne v priestoroch MŠ chce mesto rovnako získať z externých zdrojov,“ doplnila Šimoňáková.  

Ako dodala, samospráva sa uchádza aj o dotáciu z Envirofondu na obnovu budovy ďalšej MŠ na Hlavnej ulici. V pláne je zateplenie budovy, výmena okien a rekonštrukcia strechy. Celkové náklady sú vo výške 215.000 eur.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu