Kráľovce: Obec chce v najbližších rokoch vybudovať kanalizáciu


Dátum: 21.09.2020

Obrázok k aktualite Kráľovce: Obec chce v najbližších rokoch vybudovať kanalizáciu
Najväčším projektom, ktorý v súčasnosti pripravuje obec Kráľovce v okrese Košice-okolie, je vybudovanie kanalizácie. Podľa starostu Radoslava Šimka by mohla byť realitou v najbližších rokoch.

K rozvoju obce a zvyšovaní povedomia o životnom prostredí podľa neho prispieva aj to, že sa do nej v posledných rokoch sťahujú i ľudia z krajských miest, ktoré ju obklopujú. „Sú zvyknutí aj na iný životný štýl a sused sa hanbí pred susedom, tak sa inšpirujú,“ uviedol.

V obci majú od roku 2011 čistiareň odpadových vôd (ČOV). „Splaškové vody ťaháme zo žúmp vlastným fekálnym vozidlom a vozíme na ČOV. Následne dôjde k prečisteniu a odchádza to do vodného toku Torysa,“ spresnil s tým, že ČOV využívajú aj okolité obce.

Jej výstavba bola prvou fázou na odkanalizovanie obce. Začiatkom leta podpísali so zhotoviteľom zmluvu o vypracovaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na vybudovanie kanalizácie. Stáť ich to bude necelých 21.000 eur. Náklady na samotnú realizáciu projektu zatiaľ nevedel vyčísliť. Obec však vybudovanie splaškovej kanalizácie považuje za potrebné aj vzhľadom na zvyšovanie sa počtu obyvateľov i rozširovanie bytovej výstavby a občianskej vybavenosti. „Nie je to len nutnosť, ale aj povinnosť, aby ľudia žili trošku inak ako doteraz a chránili životné prostredie,“ uviedol Šimko. Projekt chcú financovať z eurofondov, o ktoré sa plánujú uchádzať. Obec je podľa starostu schopná spolufinancovať ho piatimi percentami.

V uplynulých rokoch tiež sprevádzkovali zberný dvor, zrealizovali projekt zameraný na protipovodňovú ochranu vodného toku v centre obce, či zateplili telocvičňu. Aktuálne rekonštruujú kultúrny dom a na zdravotnom stredisku pribudli nová strecha aj fasáda. „Strešná krytina nás vyšla približne na 50.000 eur a zateplenie 70.000 eur,“ povedal starosta s tým, že nedávno opravili aj oplotenie cintorína.

V súčasnosti sa uchádzajú o financie na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov v celej obci, a to v rámci projektu zameraného na dostupnosť služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Obec eviduje 440 Rómov. Podľa starostu je asi jedna tretina z nich v zahraničí. V tomto období sa z dôvodu pandémie nového koronavírusu viacerí vracajú naspäť domov.
 
Zdroj:

Skočiť na hlavné menu