Krajiny EÚ schválili všeobecný rozpočet Únie na rok 2024


Dátum: 20.11.2023

Obrázok k aktualite Krajiny EÚ schválili všeobecný rozpočet Únie na rok 2024
Ministri členských krajín EÚ v pondelok schválili spoločný text o všeobecnom rozpočte EÚ na rok 2024. Celkové záväzky sú stanovené na 189.385,4 miliardy eur a celkové platby na 142.630,3 miliardy eur. Text bol dohodnutý po zmierovacích rokovaniach o výške rozpočtu s Európskym parlamentom 11. novembra.


 rámci výdavkových stropov súčasného viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 - 2027 zostalo k dispozícii 360 miliónov eur, čo EÚ umožňuje reagovať na nepredvídateľné potreby. Rozpočet na budúci rok odráža hlavné priority Únie ako je hospodárska obnova a zelená a digitálna transformácia a reaguje aj na súčasný zložitý geopolitický kontext. "Budúcoročný rozpočet nám poskytne prostriedky na to, aby sme sa zamerali na prioritné oblasti EÚ, pričom si ponecháme dostatočný finančný priestor na to, aby sme mohli reagovať na nepredvídané okolnosti. Zabezpečuje realistický prístup zohľadňujúci súčasný ekonomický a geopolitický kontext, záujmy daňových poplatníkov a potrebu postarať sa o nové výzvy, ktoré môžu vzniknúť v roku 2024," vyhlásila v správe pre médiá španielska štátna tajomníčka a hlavná vyjednávačka Rady pre rozpočet EÚ na rok 2024 Esperanza Samblásová. Španielsko zabezpečuje polročné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ. Záväzky sú právne záväzné prísľuby vynaložiť peniaze na činnosti, ktoré sa realizujú počas niekoľkých rokov. Platby pokrývajú výdavky vyplývajúce zo záväzkov prijatých počas bežného alebo predchádzajúcich rokov. Prijatie rozpočtu vyhlási Európsky parlament po schválení spoločného textu. Rada EÚ aj europarlament majú od 11. novembra na schválenie lehotu štrnásť dní. Poslanci EP budú schvaľovať budúcoročný eurorozpočet na tohotýždňovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu