Kováčová: Obec plánuje zrekonštruovať malotriednu školu, chce si ju uchovať


Dátum: 27.09.2022

Obrázok k aktualite Kováčová: Obec plánuje zrekonštruovať malotriednu školu, chce si ju uchovať
V Kováčovej pri Zvolene chcú zrekonštruovať objekty malotriednej základnej školy a materskej školy. Na realizáciu svojho projektu, v ktorom sa počíta so znížením energetickej náročnosti budov, požiadali ešte v máji 2022 o nenávratný finančný príspevok (NFP) Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru.

"Projekt rieši najmä zníženie spotreby energie v objektoch základnej a materskej školy formou zateplenia obvodového plášťa a strechy, výmeny výplní otvorov, zmenu hlavného zdroja vykurovania na tepelné čerpadlo vzduch - voda a systému vykurovania. Tiež prípravu teplej vody v solárnych paneloch, nútený systém vetrania so spätným získavaním tepla a úsporné LED osvetlenie," uviedol pre TASR starosta Ján Izrael.

Projekt je zameraný aj na dispozičné zmeny v interiéri, prístavbu kuchyne pre zväčšenie jej kapacity a výmenu rozvodov inštalácií. "To sú ale neoprávnené výdavky," pripomenul starosta. Podľa neho výška oprávnených výdavkov je 853.411 eur. "Momentálne je naša žiadosť v procese posudzovania," doplnil.

Aktuálne v obci pripravuje súkromný investor výstavbu polyfunkčného domu. "Tento investor v minulosti nadobudol do vlastníctva objekt bývalých predajní pri pošte na ulici Kúpeľnej. Objekt bol už medzičasom aj odstránený," uviedol Izrael.

Obec podľa neho s investorom od začiatku komunikuje so zámerom vytvorenia nových vhodnejších a krajších priestorov pre prevádzku pošty v polyfunkčnom dome tak, aby starý objekt pošty mohli zbúrať.                  

"Spolupráca obce a investora spočíva v poskytnutí potrebných pozemkov obce v susedstve plánovaného objektu pre parkovacie miesta formou zmlúv o budúcej kúpnej zmluve a budúcej nájomnej zmluve," pokračoval. Zároveň samospráva vysporiadava aj pozemok pod súčasnou poštou a predajňou kúpnou zmluvou so Slovenským pozemkovým fondom. "V polyfunkčnom objekte by mali byť na prízemí komerčné prevádzky a pošta, na poschodí a v podkroví spolu šesť bytov," doplnil.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu