Košický samosprávny kraj získal 4,3 milióna eur na obnovu a ochranu biodiverzity v lesoch


Dátum: 22.10.2022

Obrázok k aktualite Košický samosprávny kraj získal 4,3 milióna eur na obnovu a ochranu biodiverzity v lesoch
Košický samosprávny kraj (KSK) získal európske zdroje na ochranu životného prostredia, v žiadosti uspel s projektom "Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja". Michal Hudák z kancelárie predsedu KSK uviedol, že na jednotlivé aktivity dostali takmer 4,3 milióna eur z výzvy Ministerstva životného prostredia SR.

Vďaka projektu sa opatrenia začnú realizovať v lesoch na Gemeri a na Spiši mimo chránených území. V lesoch v okolí Dobšinej a Gelnice zabránia odtoku vody z územia a podporia vsakovanie, čím sa zvýši zásoba podzemnej vody. To je základný prvok na posilnenie biodiverzity. Eurofondy podľa KSK poslúžia na konkrétne práce a technologické riešenia, založené na princípe narušenia zhutnenej pôdy v lesoch rýpadlom. Tie sa budú realizovať na niekoľko sto hektárových územiach s cieľom zlepšiť lesnú biodiverzitu.

Na území Košického kraja zaberajú lesy takmer 40 percent plochy. V niektorých oblastiach sú však pôvodné biotopy podľa KSK poškodené, mnohé územia sú poznačené nedostatkom vody, vysychaním lesných porastov či výrubom stromov. "Okrem výskytu požiarov má poškodenie lesnej biodiverzity za následok aj premnoženie škodcov či úbytok vody vo vodných tokoch. V období výdatných zrážok nadmerný odtok vody spôsobuje povodne a ďalšie škody. V dôsledku degradácie biodiverzity tiež dochádza k ohrozeniu určitých druhov rastlín a živočíchov," dodal Hudák s tým, že jednoduché a účinné technologické riešenia pomáhajú zadržať vodu v ekosystémoch, a tak otvárajú priestor pre obnovu a posilnenie biodiverzity. Opatrenia okrem iného prispejú k zvýšeniu zásoby podzemnej vody, efektívnejšiemu zachytávaniu uhlíka a k zníženiu uhlíkovej stopy v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody.

Samotné práce začnú po vykonaní verejného obstarávania na štúdiu, projektovú dokumentáciu a zhotoviteľa. Budú rozdelené do dvoch etáp, pričom prvá začne najneskôr v októbri budúceho roka, keď je vegetačné obdobie. "Prvé zlepšenie krajiny môže byť viditeľné hneď pri prvých zrážkach po realizácii opatrenia, kde v rozdružených vrstvách pôdy je možné okamžite vidieť zadržiavanie vody. Platí, že čím je dlhšie obdobie ´rekonvalescencie lesa´, tým sú viditeľnejšie zmeny v prospech prirodzenej biodiverzity," objasnil vedúci odboru regionálneho rozvoja KSK Matej Ovčiarka.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu