Košický kraj sa uchádza o eurofondy na rekonštrukciu ciest II. triedy


Dátum: 21.02.2017

Obrázok k aktualite Košický kraj sa uchádza o eurofondy na rekonštrukciu ciest II. triedy
Košický samosprávny kraj (KSK) sa chystá z eurofondov rekonštruovať cesty II. triedy. Zastupiteľstvo KSK dnes schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so spolufinancovaním u piatich projektov. Ide o cesty v okresoch Košice-okolie, Gelnica, Spišská Nová Ves, Michalovce, Sobrance a Trebišov. Celkové náklady sú 18,25 milióna eur a celková dĺžka ciest 130 kilometrov.
      
Projekty zahŕňajú rekonštrukciu cesty II/547 od hranice okresov Košice/Košice okolie po Spišské Vlachy v dĺžke úprav 25,9 kilometra, ako aj rekonštrukciu piatich mostov na tejto trase. Ďalej ide o cesty II/550 a II/548 od Moldavy nad Bodvou cez Jasov po Košice v (26,7 km), cestu II/555 medzi Michalovcami a Kráľovským Chlmcom (45,2 km) a cestu II/582 Michalovce – Sobrance (32,5 km).
      
Na rekonštrukciu ciest II. triedy môže KSK čerpať nenávratné finančné prostriedky v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Indikatívna výška projektov cestnej infraštruktúry v zásobníku projektov pre KSK bola stanovená na 43 miliónov eur. Termín prvého kola pre podávanie projektov s objemom prostriedkov 21,5 milióna eur je 28. február 2017. Spolufinancovanie projektov zo strany samosprávneho kraja je 5 %.
      
Predpoklad začatia stavebných prác je podľa Úradu KSK v mesiacoch september až október 2017. Cesty II. triedy s celkovou dĺžkou 936 km majú 39,3-% podiel na cestnej sieti Košického kraja.


Zdroj : TASR
Skočiť na hlavné menu