Košice získali z eurofondov vyše 100 000 eur na zlepšenie vzdelávania v oblasti informačných technológií


Dátum: 06.09.2021

Obrázok k aktualite Košice získali z eurofondov vyše 100 000 eur na zlepšenie vzdelávania v oblasti informačných technológií

IT spoločnosti v Košiciach zamestnávajú už takmer 10 000 ľudí. Dopyt po absolventoch vysokých a stredných škôl s vedomosťami a zručnosťami z oblasti informačných technológií je taký vysoký, žeby im firmy dokázali okamžite ponúknuť nové pracovné miesta s atraktívnymi zárobkami.

Mnohí absolventi týchto odborov však radšej dajú prednosť pracovným príležitostiam mimo Košíc alebo Slovenska. Na druhej strane desiatky študentov nielen z metropoly východu možno aj z dôvodu slabej informovanosti alebo obavám z matematiky radšej navštevuje menej perspektívne odbory, po ktorých absolvovaní majú problém sa zamestnať.

Z tohto dôvodu sa mesto Košice spolu so svojim maďarským partnerom Észak-Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rozhodlo zapojiť do projektu Zvyšovanie úrovne vzdelania v IT oblasti žiakov základných a stredných škôl na oboch stranách hranice“. Hlavným partnerom projektu je Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným, pričom cieľom jeho účastníkov je zvýšiť záujem o IT a zlepšiť digitálne zručností študentov v KSK a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe.

Richard Dlhý: Zastarané vyučovacie metódy ovplyvňujú digitálnu gramotnosť

„Digitálne technológie ovplyvňujú náš každodenný život a majú obrovský vplyv na trh práce a na prácu ľudí. Na našej ako aj na maďarskej strane máme obrovské množstvo ľudí, ktorým digitálne technológie vôbec nič nehovoria, resp. sa ich boja. Je to aj dôsledok zastaraných vyučovacích metód na školách, či slabého prístupu na internet,“ vysvetľuje zástupca riaditeľa magistrátu mesta Košice a vedúci oddelenia jeho strategického rozvoja Richard Dlhý.

Ako ďalej konštatuje, hoci moderné technológie postupne menia celú našu spoločnosť, digitálna infraštruktúra nie je ešte dostatočne vybudovaná.

„Počet IT podnikov po oboch stranách spoločnej hranice je dosť vysoký, no napriek tomu v oboch regiónoch dominuje výrazný „únik mozgov“, ktorý je zapríčinený aj slabými väzbami medzi študentmi a potenciálnymi zamestnávateľmi v regiónoch. Projekt, do ktorého sa zapájame, má veľký potenciál, aby sme to zmenili a do budúcnosti zlepšili digitálnu gramotnosť u mladých ľudí. To pomôže celej spoločnosti a zlepší aj ich uplatnenie na trhu práce i v našom meste, kde je vysoký dopyt po takýchto zamestnancoch.“

Tento projekt je v rámci cezhraničného Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko spolufinancovaný Európskou úniou (EÚ) vo výške 85 percent z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jeho celkové výdavky dosiahnu 340 079,08 eur, z čoho financovanie zo zdrojov EÚ predstavuje 289 067,22 eur a štátneho rozpočtu 34 007,08 eur. Mesto Košice sa na ich čerpaní bude podieľať sumou 125 941 eur, z čoho financovanie zo zdrojov EÚ predstavuje 107 049,85 eur, štátneho rozpočtu 12 594,10 eur, zvyšok sú vlastné zdroje.

V Kulturparku vznikla interaktívna učebňa

V rámci projektu sa interaktívna učebňa v košickom Kulturparku zariadila vhodnou technikou pre študentov základných a stredných škôl, ktorá ich inovatívnou formou zavedie do sveta informačných technológií. Rozvojom IT zručností sa má povzbudiť aj záujem študentov o technologické a automatizačné procesy, ktoré sa čoraz viac rozširujú aj v oblasti výroby. Zároveň budú priestory interaktívnej učebne ponúknuté profesionálnym lektorom, ktorí pôsobia v oblasti IT LEGO vzdelávania v Košiciach a jeho zdrojov na to, aby v nich mohli organizovať semináre pre učiteľov a malé a stredné podniky. Ich cieľom bude zlepšenie vzdelávania, ktoré bude odrážať potreby podnikov.

Učitelia tiež získajú lepší obraz o tom, ako pracovať so študentmi a to absolvovaním odborných školení na LEGO Education SPIKE™ a WeDo 2.0 a robotických kurzov počas ôsmych mesiacov. Zároveň sa uskutočnia cezhraničné súťaže pre základné a stredné školy, ktoré pomôžu zvýšiť ich vedomosti v oblasti IT robotiky. Počas trvania projektu sa v oboch krajinách uskutočnia spolu dve súťaže a uskutoční sa aj robotický letný tábor pre študentov. Zakúpia sa aj súpravy LEGO® Education SPIKE™ a súpravy LEGO WeDo 2.0 pre študentov základných škôl v Košiciach. 

ZAČIATOK REALIZÁCIE PROJEKTU - 05/2021
UKONČENIE REALIZÁCIE PROJEKTU - 08/2022

 


Skočiť na hlavné menu