Košice nevyužijú 25 miliónov eur z eurofondov na nákup električiek


Dátum: 05.04.2022

Obrázok k aktualite Košice nevyužijú 25 miliónov eur z eurofondov na nákup električiek
Košice nevyužijú 25 miliónov eur z eurofondov na nákup desiatich električiek. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) vo štvrtok (31. 3.) vypovedal zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP). Podľa magistrátu tak urobil preto, že uchádzači vo verejnom obstarávaní (VO) mu deklarovali, že do stanovenej lehoty by ich v zmysle podmienok zmluvy nestihli dodať. Mesto však naďalej uvažuje o nákupe električiek. Časť uvedených peňazí by chcelo využiť na iné projekty.

Vzniknutú situáciu spôsobil podľa mesta konkurenčný boj a kroky potenciálnych uchádzačov. „Z nášho pohľadu by pomohli aj ďalšie legislatívne zmeny príslušného zákona, ktorým sa riadi VO, a ktoré by znemožnili neprimeranými právnymi krokmi neustále predlžovanie celého procesu,“ skonštatovalo pre TASR s tým, že zmluva o NFP zanikne 30. apríla.

VO vyhlásil DPMK vlani vo februári. K predlžovaniu lehôt došlo aj pre námietky a odvolania zo strany oboch uchádzačov podaných na Úrad pre verejné obstarávanie. Mesto čaká na predloženie správy komisie na vyhodnotenie ponúk. „Bude nás najmä zaujímať, prečo sa nepodarilo dokončiť VO v pôvodne plánovanom termíne a čo spôsobilo neadekvátne predĺženie procesov, ktoré spôsobili, že cestujúci v MHD nebudú môcť koncom roka 2023 využívať pohodlie nových električiek,“ reagovalo mesto.

Celková predpokladaná hodnota zákazky na dodanie 30 kusov električiek bola 79 miliónov eur bez DPH. Na prvých desať kusov v rámci prvej etapy druhej časti obnovy vozidlového parku električiek bolo mestu z eurofondov pridelených 25 miliónov, pričom mesto malo doplatiť zhruba 1,3 milióna eur. Dodanie ďalších električiek bolo rozdelené na celé obdobie platnosti rámcovej zmluvy.

Mesto Košice v prípade vyhlásených výziev z externých zdrojov naďalej zvažuje nákup električiek, o čom podľa vlastných slov komunikuje aj s riadiacim orgánom na Ministerstve dopravy a výstavby SR. „DPMK plánuje v najkratšom možnom termíne vyhlásiť novú súťaž na dodávku električiek, v rámci ktorej sa už vezmú do úvahy aj zmeny v zákone o verejnom obstarávaní platné od 1. apríla,“ uviedol magistrát s tým, že rokovali aj o ďalších projektoch, ktoré majú v zásobníku.

Časť z už pridelených eurofondov na električky by po dohode s riadiacim orgánom chceli presunúť do iných projektov. „Jedným z nich by napríklad mohla byť II. etapa rekonštrukcie električkového depa na Bardejovskej ulici, ktorého prvá etapa sa začala v uplynulom roku. Plus v zálohe máme niektoré menšie projekty,“ dodal.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu