KOŠICE: Mesto chce z eurofondov rozšíriť kapacity štyroch materských škôl


Dátum: 09.01.2017

Obrázok k aktualite KOŠICE: Mesto chce z eurofondov rozšíriť kapacity štyroch materských škôl
Mesto Košice plánuje s podporou eurofondov rozšírenie kapacít štyroch materských škôl o celkový počet 198 miest. Nové triedy pre deti by mali pribudnúť v materských školách Azovská, Muškátová, Húskova a na elokovanom pracovisku Materskej školy (MŠ) Žižkova na Turgenevovej ulici. Tieto predškolské zariadenia sa nachádzajú v mestských častiach Nad jazerom, Západ, Sídlisko KVP a Juh.
      
Hovorkyňa magistrátu Linda Šnajdárová dnes TASR potvrdila, že v súčasnosti prebieha spracovanie projektových dokumentácií. Mestské zastupiteľstvo v decembri 2016 schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Celková výška oprávnených výdavkov je v sume zhruba 2,046 milióna eur, výška spolufinancovania pre mesto je päť percent.
      
Vytvorenie nových tried pre deti vo veku tri až päť rokov majú priniesť stavebno-technické úpravy nevyužitých priestorov. "V rámci úprav sa plánujú zrealizovať nové omietky, podlahy, okná, dvere, nové rozvody zásuviek a svetiel či nové rozvody kanalizácie," konštatovala Šnajdárová.
      
Kapacita by sa mala podľa plánov zvýšiť v MŠ Azovská o 22 miest, v MŠ Muškátová o 88 a v MŠ Húskova a MŠ Žižkova - elokované pracovisko Turgenevova po 44 miest.  
      
Projekty v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) podliehajú dvojkolovému schvaľovaniu. Magistrát predpokladá, že rozhodnutia budú vydané v priebehu prvého polroka tohto roka.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu