Koordinácia platieb eurofondov zameraných na informatizáciu prejde z rezortu financií pod ministerstvo investícií a informatizácie


Dátum: 30.09.2020

Obrázok k aktualite Koordinácia platieb eurofondov zameraných na informatizáciu prejde z rezortu financií pod ministerstvo investícií a informatizácie
Vláda v stredu schválila zmenu štatútu Ministerstva financií SR, ktorá s presunom týchto kompetencií spolu s personálnym a finančným zabezpečením medzi oboma ministerstvami počíta.

Koordinácia platobných operácií v rámci eurofondov zameraných na informatizáciu spoločnosti definitívne prejde spod rezortu financií pod nové ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Vláda v stredu schválila zmenu štatútu Ministerstva financií SR, ktorá práve s presunom týchto kompetencií spolu s personálnym a finančným zabezpečením medzi oboma ministerstvami počíta. Nový štatút bude účinný už od 1. októbra tohto roka.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR tak bude po novom plniť úlohy platobnej jednotky pre Prioritnú os 7 - Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 a platobnej jednotky pre Operačný program Informatizácia spoločnosti 2007 - 2013. Súčasťou zmeny je aj prechod štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov, finančného, technického a materiálneho zabezpečenia a spisovej agendy z Ministerstva financií SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu