Kongres ITAPA 2018 privíta lídrov slovenského eGovernmentu


Dátum: 13.11.2018

Obrázok k aktualite Kongres ITAPA 2018 privíta lídrov slovenského eGovernmentu

Na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2018 na tému Hacking the Future sa predstavia kľúčové osobnosti v riadení informatizácie na Slovensku. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši v utorok 13. novembra o 8:30 hod. kongres slávnostne otvorí. Vo svojom úvodnom príhovore zhrnie úspechy, ktoré sa v informatizácii podarili dosiahnuť, a načrtne ďalšie smerovanie ako aj kľúčové výzvy budúcnosti.

Na vicepremiéra Rašiho nadviaže Miloš Koterec, riaditeľ sekcie digitálnej agendy na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V utorok o 13:30 hod. bude hovoriť aj o tom, ktoré technológie majú pri riadení jednotného digitálneho trhu prednosť.

V bloku o Smart Cities vystúpi generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán Denisa Žiláková, ktorá predstaví možnosti financovania pre slovenské mestá na podporu zavádzania inteligentných riešení a ich transformáciu na smart, ako aj eurofondové výzvy na smart riešenia.

V stredu 14. novembra za Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vystúpia traja spíkri. Prvým z nich je generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti Jan Majtan, ktorý o 8:30 hod. vysvetlí, ako má fungovať systematické riadenie kybernetickej bezpečnosti na úrovni štátu.

O 10:45 hod. bude Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy, rozprávať o prioritách úradu v oblasti eGovernment, kľúčových krokoch pri napĺňaní princípu 1x a dosť. Šiestym spíkrom za ÚPVII bude Ján Bačko, ktorý vedie odbor riadenia IT projektov. O projekte dátovej integrácie, ktorý sa začne realizovať v prvej polovici roku 2019 bude rozprávať v stredu, o 13:00 hod.


Skočiť na hlavné menu