Konferencia v Košiciach sa venuje téme využitia smart riešení pre rozvoj vidieka


Dátum: 07.10.2021

Obrázok k aktualite Konferencia v Košiciach sa venuje téme využitia smart riešení pre rozvoj vidieka
Budovanie inteligentných komunít na vidieku s využitím informačných a komunikačných technológií je témou dvojdňovej medzinárodnej konferencie, ktorá sa vo štvrtok začala v Košiciach. Ide o súčasť cezhraničného slovensko-maďarského projektu Inteligentné komunity 2.0 - Ako byť inteligentný na vidieku?, ktorého základnou myšlienkou je, že inteligencia nie je výsadou miest, naopak, môže byť rovnako dobre dosiahnuteľná aj na vidieku. Informovala o tom Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), ktorá je organizátorom podujatia.

 „Niekoľko rokov je na stole téma smart cities, to znamená používanie digitálnych technológií, rôznych typov nových technológií, ktoré napomáhajú práci s dátami a rozvoju mesta v tejto oblasti. Mnoho miest sa teraz snaží byť tými smart alebo inteligentnými mestami. My by sme chceli, aby sa dostala táto téma aj na vidiek,“ povedal pre TASR expert pre práce na projekte Oto Hudec. Potrebná je podľa neho transformácia vidieka prostredníctvom digitalizácie a zmena tradičného myslenia, ako aj vzájomné prepájanie obcí a miest. Snahou je pritom tiež zabrániť odchodu mladých ľudí z vidieka do miest či do zahraničia.

 Na konferencii sú odborníci z oblasti regionálneho rozvoja, akademici, zástupcovia regionálnych podnikov a inkubátorov, ekonómovia, odborníci pôsobiaci v oblasti financií či verejnej správy. Preberajú témy ako vzdelávanie, rozvoj ľudských zdrojov, vytváranie inteligentných komunít alebo kvalita života. Zástupcovia sú najmä zo Slovenska a Maďarska, ale aj Ukrajiny, Talianska, Moldavska či Tadžikistanu.

"Úlohou je podporiť regionálny rozvoj, chceme ukázať, že aj obce a miesta, ktoré sú vzdialené od tých hlavných centier, môžu byť inteligentné a viac využívať informačné a komunikačné technológie,“ povedala koordinátorka projektu na TUKE Nataša Urbančíková. Zároveň ide podľa nej o podporu cezhraničnej spolupráce a prepájania obcí a miest na oboch stranách slovensko-maďarskej hranice v oblasti Košického a Banskobystrického kraja a Nógrádskej župy.  
 
Prostredníctvom zapojenia miestnych komunít, ktoré sú cieľovou skupinou, a ich začlenenia do globálneho sveta cez využitie inteligentných technológií, majú partneri za cieľ dosiahnuť udržateľnú prosperitu týchto častokrát marginalizovaných oblastí. Mobilné IT centrá a miestne hnutia majú za úlohu priniesť technologické vymoženosti ľuďom aj do tých najodľahlejších oblastí a naučiť ich s nimi pracovať tak, aby boli sebestační.

Cezhraničný projekt v rámci programu Interreg začal v októbri 2020 a potrvá do januára 2022. Členmi konzorcia projektu sú Ekonomická fakulta TUKE, Nadácia vedomostného centra Interindustria v Salgótarjáne a Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu