Konferencia SK 8: Úloha samosprávnych krajov pri čerpaní eurofondov 2020+


Dátum: 20.05.2021

Obrázok k aktualite Konferencia SK 8: Úloha samosprávnych krajov pri čerpaní eurofondov 2020+Regionálna online konferencia na tému eurofonodov, výsledkov a skúseností s politikou súdržnosti EÚ v súčasnom programovom období sa uskutoční 20. mája 2021 o 10:00, pričom ide o ďalšiu zo série konferencií samosprávnych krajov.
V rámci programu konferencie budú predstavené výsledky exkluzívneho prieskumu verejnej mienky na tému politiku súdržnosti na Slovensku. Do konferencie prispejú svojimi postrehmi predsedovia samosprávnych krajov, zástupca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Európskeho výboru regiónov, ako aj odborníci z radov miestnych a regionálnych samospráv na Slovensku.  
konfarask8


Pozvanie do diskusie prijali nasledovní hostia: 
 • Petr Blížkovský, generálny tajomník Európskeho výboru regiónov  
 • József Berényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a člen Európskeho výboru regiónov
 • Matúš Drotár,  riaditeľ odboru tvorby a riadenia operačného programu Slovensko, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Zuzana Špačeková, odborná expertka pre zahraničnú spoluprácu Združenia miest a obcí Slovenska
  Moderátor diskusie: Marián Koreň, Euractiv Slovensko
  Konferenciu bude možné sledovať online prostredníctvom platformy Webex alebo na Facebooku  Združenia SK 8. Do diskusie sa môžete zapojiť zaslaním otázky prostredníctvom aplikácie Sli.do zadaním kódu „#SK8“.
  Konferencia je realizovaná v rámci projektu s finančnou podporou Európskej komisie v spolupráci s portálom Euractiv Slovensko, regionálnymi novinami MY a Technickou univerzitou Košice. 
   
  Program konferencie:
10:00 – 10:20   Privítanie hostí a príhovory predsedov samosprávnych krajov
10:20 – 11:00   Diskusia hostí na tému regionálneho rozvoja a politiky súdržnosti na Slovensku a v Európe
11:00 – 11:30   Prezentácia výsledkov prieskumu verejnej mienky o vnímaní kohéznej politiky a úlohe samosprávnych krajov, reakcia hostí na výsledky prieskumu
11:30 – 11:40   Otázky verejnosti do diskusie a odpovede hostí
11:40 – 11:45   Záverečné slovo moderátora

Skočiť na hlavné menu